Nieuws

Voorinteken voordeel

Eind juni verschijnt Buiten de lijntjes - Verhalend tekenen in het basisonderwijs van Jet Nijhuis. Het is een kloeke uitgave (groot formaat, hardcover, 381p) met 800 afbeeldingen in kleur. Het heeft alles in zich om uit te groeien tot de basis van het tekenonderwijs in de basisschool waar het niet alleen zal bijdragen aan de creatieve ontwikkeling maar belist ook aan de gevoelsontwikkeling van de kinderen.
Uw hulp bij het realiseren van deze uitgave is welkom en daarbij bieden we u graag een intekenvoordeel van € 7,50.

In school we trust

Tweede druk!

In school we trust

De exemplaren van de eerste druk, die in september van het afgelopen jaar verscheen, gingen gestaag over de toonbank. De tweede druk is in de afgelopen dagen geleverd. Fijn want juist in de vorige week was er in de 'socials' weer aandacht voor In school we trust van Philip Bakker.

Laatste nummer Driegonaal digitaal verkrijgbaar

Naast de boeken die we uitgeven, geven we ook het tijdschrift Driegonaal uit; een tijdschrift met heldere gedachten, inspirerende ideeën en concrete ervaringen die te maken hebben met de grote idealen van de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Gezondheid, ziekte en antroposofie

Mooie woorden!

Gezondheid, ziekte en antroposofie

Arie Bos was antroposofisch huisarts in Amsterdam en publiceerde meerdere boeken, waaronder het succesvolle Hoe de stof de geest kreeg. In het verleden, mooier kunnen we het niet maken, kraakte hij wel eens een van onze titels af. Wat zou hij van het boek van zijn voormalige collega Huib de Ruiter vinden?

Muziek en elektronica

Website en symposium

Muziek en elektronica

Soms krijgt een titel speciale aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen website. Heel goed! Als kleine uitgever haasten we ons van de ene naar de volgende uitgave en schieten de mogelijkheden om aan publiciteit te werken er bij in.

In school we trust

In school we trust

In school we trust

Véél stof tot nadenken over het onderwijs. Wat is het doel van het onderwijs? - Of is het onderwijs zelf een middel. Een middel om...?

De verborgen kwaliteiten van handwerken

Verborgen kwaliteiten

De verborgen kwaliteiten van handwerken

We werken we aan drie, misschien vier nieuwe titels die dit kalenderjaar nog gaan verschijnen. Tussen de bedrijven door kijken we ook of het nog zinnig en haalbaar is om titels die 'op' zijn nog eens te herdrukken. 
Van deze titel ging de eerste druk redelijk vlot weg.

Het sprookje van de twaalf maanden

Een cadeautje tijdens de Kinderboekenweek

Het sprookje van de twaalf maanden

Tot en met zondag 15 oktober geven we in onze webwinkel een cadeautje bij aankoop van kinderboeken ter waarde van € 13,50 of meer. Dat cadeautje komt 'uit eigen huis'.

Slagkracht!

Ergens in, vermoedelijk, 1992 richtten we de Nearchus Consumenten Kring op. De bedoeling was tweeledig: via de leden van de Kring  hoopten we meer inzicht te krijgen in de behoefte van ‘de klant’. En daarnaast: door de ‘vooruitbetalingen’ van de leden bouwden we een beetje ‘werkkapitaal’ op.

Spreekkunst

Toch doen...

Spreekkunst

Nee, we kunnen niet zeggen dat 'de kunst van het spreken' een hot item is. En als die spreekkunst dan ook nog op basis van de antroposofie beoefend wordt...

Gepresenteerd!

Maar liefst 150 mensen waren vrijdagmiddag 12 mei aanwezig op Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen, waar het nieuwe boek van Michiel Rietveld werd gepresenteerd.

Nieuwe reeks opgestart

Kort geleden verscheen de eerste uitgave in een nieuwe reeks, de Driegonaal Pockets en het tweede deeltje ligt bij de drukker en verschijnt binnenkort. De Driegonaal Pockets worden samengesteld uit de inhoud van ons tijdschrift Driegonaal. – Met die inhoud is namelijk iets wonderlijks aan de hand.

Meino Smit In het Friesch Dagblad

Vorig jaar in de zomer verschenen en inmiddels in de vierde oplage: Meino Smit's Naar een duurzame landbouw in 2040. In dit boek geeft hij een grondige analyse van het wel en wee van de landbouw en schetst een scenario voor een landbouw die duurzaam en toekomstbestendig is. Als Meino niet aan het werk is in zijn biologisch akkerbouwbedrijf reist hij door binnen- en buitenland om zijn verhaal te vertellen.

Wegen naar kleur

Herdruk verschenen

Wegen naar kleur

Het is fijn om titels uit te kunnen geven waarvan je weet dat ze voor een beperkt publiek zijn - maar die inhoud bieden die er nog niet is en waarmee concreet gewerkt kan worden.

What truly moves you: gratis PDF

Onze uitgave Wat beweegt jou? is een bijzondere en toegankelijke inleiding tot de euritmie. Van deze uitgave is een Engelstalige versie gemaakt, die als PDF bestand gratis te downloaden is.

Trending: Naar een duurzame landbouw

In het laatste nummer van Vrij Nederland interviewt Michiel Bussink Meino Smit over zijn boek Naar een duurzame landbouw in 2040. Op dinsdag 20 december was het interview integraal te lezen op de websitevan Vrij Nederland en werd het, met 70.000 lezers, het best gelezen online artikel van VN in 2022.

12 Zintuigen

Het was een lange aanloop naar het boek 12 Zintuigen 13 Deugden. Als twintiger zat Hans Hoogerdijk al aan de keukentafel bij Albert Soesman - auteur van het in meerdere talen uitgegeven De twaalf zintuigen - in gesprek over de zintuigen.

Wat is sociale driegeleding?

Een heldere inleiding

Wat is sociale driegeleding?

‘Sociale driegeleding’, de term is niet heel bekend. Toch zijn er veel mensen die inzichten hebben, en stappen zetten, die passen in wat sociale driegeleding wordt genoemd. Zij gaan bijvoorbeeld anders om met eigendom, met elkaar, met de aarde.

Steiner & Krishnamurti

Steiner & Krishnamurti

Steiner & Krishnamurti

Boeken hebben ook een 'levensweg'. Zo'n 30 jaar geleden schreven Mary Noothoven van Goor en Mark Mastenbroek hun gezamenlijke werk over Rudolf Steiner en Jiddu Krishnamurti. Het zou verschijnen bij een bekende antroposofische uitgeverij, maar de uitgever deinsde in de laatste fase terug.

Agape - een nieuw imprint

De titels die wij uitgeven bestrijken een steeds groter inhoudelijk terrein. Om daarbinnen een ordening aan te brengen, en onze boeken een herkenbare identiteit mee te geven, werken wij met 'imprints'. Elk imprint bestrijkt een specifiek terrein. Aan de al bestaande imprints hebben we een nieuw imprint toegevoegd: Agape.

Kopzorg

Aandacht voor 'Kopzorg'

Kopzorg

Het is een van onze bijzondere uitgaven: een op basis van langjarige ervaring en intensieve verdieping geschreven werk over neuroverpleegkundige zorg bij hersenletsel - verschenen onder ons imprint Kolisko.

Duurzame landbouw

Is het een kwestie van goede timing dat Naar een duurzame landbouw in 2040 van Meino Smit (nog steeds) gretig aftrek vindt? Dat is maar hoe je het bekijkt. De landbouw is al tientallen jaren op weg alsmaar dieper in een onhoudbare sitiuatie te raken.

Naar een duurzame landbouw in 2040

Tweede oplage in voorbereiding

Naar een duurzame landbouw in 2040

De eerste oplage van Naar een duurzame landbouw in 2040 van Meino Smit vliegt de deur uit. Het Centraal Boekhuis in drie werkdagen door de voorraad heen (morgen gaat er weer een zending naar toe).

Best kept secret

Wij noemden hem eerder ‘het best bewaarde geheim van antroposofisch Nederland’. En dat is hij feitelijk nog steeds. In 2006 publiceerden wij zijn eersteling (Grondwaarheden uit de geesteswetenschap), met een tussenpoos van enkele jaren kwam er weer een volgende titel en in december 2021 publiceerden wij zijn vijfde, tot dusver laatste titel: Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid.

Vooraankondiging

We doen het niet vaak: een titel aankondigen die nog niet verschenen is. Nu doen we het wel. We hebben inmiddels zo'n 200 titels uitgegeven - en dit is één van de belangrijkste.

Onze nieuwste brochure tijdelijk cadeau

Tijdens de Boekenweek (tot en met zondag 17 april a.s.) ontvangen klanten van onze webwinkel www.abc-antroposofie.nl onze nieuwste minibrochure cadeau bij hun bestelling ter waarde van € 15,00 of meer.

Driegeleding voor iedereen

Driegeleding voor iedereen

Els van Dongen schreef een kernachtige brochure waarin de sociale driegeleding uiterst actueel in woord en beeld wordt beschreven. In korte, heldere teksten komt de ‘hele driegeleding’ aan bod, het beeldmateriaal verduidelijkt en geeft de brochure een eigentijdse sfeer.

Sigune - een nieuw imprint

Ons fonds wordt steeds omvangrijker en gevarieerder. Zowel inhoudelijk, als wat betreft de vorm waarin onze uitgaven verschijnen. Sinds een aantal jaren proberen we daarin enige zichtbare ordening aan te brengen door met verschillende imprints te werken.

Actueel én verdiepend

De wereld en de actualiteit bekijken vanuit het perspectiefvan antroposofie en sociale driegeleding: dan zie en begrijp je méér!

Valentin Tomberg

Boekpresentatie/interview met Harrie Salman

Valentin Tomberg

Op zaterdag 22 januarie a.s. wordt Harrie Salmans biografie over Valentin Tomberg ten doop gehouden in Zutphen. Bij die gelegenheid zal hij worden geïnterviewd door Jac Net.

Schrijvers aan het werk

Mei 2021 publiceerden wij Schaduwspel - Macht, technologie en de toekomst van de mens van Vincent van Vliet. De eerste druk is bijna op (en wij zullen het zeker herdrukken). Desondanks... verdient het boek meer aandacht.

Welkom!

Onder ons imprint Het Getij verschijnt een bundel met verhalen van Anne van Ginkel, die sinds twee jaar in elk nummer van Driegonaal een interview verzorgt.

Valentin Tomberg

Gefluister

Valentin Tomberg

Heel lang was het zo dat over Valentin Tomberg vooral ‘gefluisterd’ werd. Om die naam hing iets onbestemds, er wás iets met de mens met die naam. Wanneer je er dan over door vroeg werd je eigenlijk niet veel wijzer. ‘Ruzie met Zeylmans’, ‘Tomberg was katholiek geworden’, ‘Tomberg beweerde…’
In antroposofische kringen buiten Nederland ging het er wat explicieter aan toe.

Een mooi verhaal...

... in het nieuwe nummer (jrg 37, nr.5) van Driegonaal. Naast andere artikelen bevat dit nummer een uitvoerig interview met twee Sleipnir-ondernemers: Koos Bakker die bijna 40 jaar geleden aan de wieg stond van Odin, en Famke Hogervorst, sinds enkele maanden vennoot bij Nearchus CV. Een fragment:

De Grote Reset

Harrie Salman en Loek Dullaart in gesprek over 'de grote reset'

De Grote Reset

Het dit voorjaar verschenen 'De Grote Reset' van Harrie Salman deed hier en daar heel wat stof opwaaien.

Verhalen uit de Smidse

Dubbel aandacht voor Erik Lemmens

Verhalen uit de Smidse

In Motief (Nr.256) dubbel aandacht voor Erik Lemmens, auteur van Verhalen uit de Smidse. In een boeiend gesprek met Paul van Dijk vertelt Erik over zijn kunstenaarschap, zijn vrije smeedwerk waarin zijn fascinatie voor oude culturen een belangrijke rol speelt.

Nieuw nummer van ons tijdschrift Driegonaal

In dit nummer weer een gevarieerde inhoud. Verschillende artikelen over de noodzakelijke vernieuwing van het eigendomsrecht (dat via de economie veel schade aanricht); een gesprek met Oebele van der Leid (van bd-boerderij De Noorderhoeve); een gemeen stukje over de 'opper-vakken/zakkenvuller' van Ahold.

Visjes horen in het water

De visjes zwemmen weer

Visjes horen in het water

Wie zich vanuit de antroposofie bezighoudt met de zorg voor kleine kinderen weet dat het zgn ‘etherlichaam’ een grote rol speelt in de ontwikkeling van het kind tot ca zeven jaar. Het kleine kind gedijt in het nabootsen van wat de grote mensen in zijn omgeving doen, in het herhalen, in ritmen (door de dag heen) en in gewoonten.

Toekomst scheppen, voor Kamerleden

Enkele weken geleden werden wij benaderd door Rolf van Velthoven. Rolf had net onze uitgave Toekomst scheppen in tijden van corona van John Hogervorst gelezen en wilde dit boekje op het nachtkastje van alle leden van de Eerste en Tweede Kamer doen belanden.
Als uitgeverij zien wij ook graag al onze uitgaven op zoveel mogelijk nachtkastjes.

Help een kamerlid (aan een boek)

Op initiatief van een lezer van het betreffende boekje is er een kleine actie opgestart: help een kamerlid aan een boek, namelijk: Toekomst scheppen in tijden van corona van John Hogervorst

In volle gang

Al enkele jaren biedt ons magazijn ook ruimte aan (een deel van) de voorraad van onze collega-uitgeverij Pentagon. Daar is nu verandering in gekomen. De volledige voorraad van uitgeverij Pentagon is verhuisd van Amsterdam naar Assen. En daarmee samenhangend verzorgen wij vanaf 1 augustus ook de levering van Pentagontitels aan boekwinkels en groothandel.

Weer een nieuw nummer verschenen...

We hebben het ritme goed te pakken: er is weer een nieuw nummer van ons tijdschrift Driegonaal verschenen. Wat betreft de inhoud: een heel gevarieerd nummer, met bijvoorbeeld...

De Grote Reset

Der Grosse Reset

De Grote Reset

Wij hebben het nooit echt bijgehouden: de door ons uitgegeven titels die ook in vertaling in het buitenland verschenen. Van Harrie Salman zijn dat er relatief veel; verschillende van zijn titels verschenen in verschillende talen.

Verbeter de wereld (en begin samen)

Was het een oprisping of een intuïtie? - In de afgelopen 10 dagen hebben we ‘opeens’ een krant, beter gezegd: een krantje van vier pagina’s geproduceerd. De aanleiding lag in wat openbaar heen en weer over corona, antroposofen, complotten. Het openbaar gesprek daarover is vaak kortademig met oordelen die een algemene strekking worden toegedacht.

Schaduwspel

Onze nieuwste uitgave is een ernstig boek met zeven uitgebreide artikelen over actuele ontwikkelingen op het gebied van technologie, economie en politiek. Die ontwikkelingen tenderen er naar dat het gedrag van mensen wereldwijd gevolgd, gemanipuleerd en gestuurd kan worden.

Het geheim van de Graal

Mini

Het geheim van de Graal

Wij vinden ze zelf heel leuk en hebben er plezier in om ze te maken: de deeltjes in onze reeks ABC ‘minibrochures’. Voor een mini-prijsje een mooie kleine brochure - met soms een hele ‘grote inhoud’.
Er is weer een nieuwe verschenen:

De grondsteen voor de toekomst

Een toegang tot de Grondsteenspreuk

De grondsteen voor de toekomst

Een boek dat voortkomt uit een lange aanloop. Al sinds 2010 komt de auteur samen in een studie/werkgroep om de impuls van de Kerstconferentie van 1923/24 nader te begrijpen en te ervaren. Voor de bijeenkomsten, die in het noorden van het land werden georganiseerd, bereidde hij inleidingen voor; na de bijeenkomsten,

Opdat mensen het horen (deel 1)

Opdat mensen het horen weer compleet

Opdat mensen het horen (deel 1)

In 2011 verscheen bij uitgeverij Christofoor het eerste deel van Opdat mensen het horen, het omvangrijke werk van Sergej O. Prokofieff over de betekenis van de Kerstconferentie van 1923/24. Tijdens die bijeenkomst werd de Antroposofische Vereniging (her)opgericht en

Driegonaal, jrg.37, nr.2

Driegonaal in een nieuw ritme

Driegonaal, jrg.37, nr.2

Jarenlang verscheen ons tijdschrift Driegonaal met onregelmatige tussenpozen. In het afgelopen jaar hebben we de regelmaat er weer in gebracht en sinds dit jaar hebben we de verschijningsfrequentie verhoogd: Driegonaal verschijnt nu zes maal per jaar.

De weg naar vrijheid

De weg naar vrijheid

De weg naar vrijheid

De weg naar vrijheid is de weg die de mensheid gaat — en is de weg waarvan wij in ons leven een stukje afleggen. Het is dan ook niet vreemd dat De weg naar vrijheid, van Margarete van den Brink, nu onder ons imprint Adventum heruitgegeven is.

Productief

Dertig jaar geleden, in 1991, gaven wij onze eerste titel van Harrie Salman uit: Het beeld van de ander - een uitgave die al heel lang uitverkocht is. Daar voegden zich in latere jaren nog meer titels bij, zoals Antroposofie als culturele factor, Het geheim van Chartres en De innerlijke zon (alle uitverkocht).

Derde, bewerkte en geactualiseerde druk

In 2012 verscheen Bevallen op eigen kracht van Wendy Schouten, een boek dat zwangere vrouwen hulp biedt bij de voorbereiding op de bevalling en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Na relatief korte tijd was er een herdruk nodig, die ook snel zijn weg vond. Nadien is deze titel enkele jaren uitverkocht geweest (en circuleerden op de tweedehands-internet-markt exemplaren waarvoor heel veel geld gevraagd werd).

De schrijfster wilde het boek voor een nieuwe druk herzien, en heeft dat in het afgelopen jaar gedaan. Een flink deel is geactualiseerd en ‘omgeschreven’ en deze derde, vernieuwde druk is sinds kort verschenen.

Onze consumentenkring groeit!

Sinds begin van dit jaar hebben we 28 nieuwe deelnemers aan de Nearchus Consumenten Kring mogen begroeten. Deelnemers aan de consumentenkring betalen een bedrag van € 50,00 (of meer) vooruit — en kunnen daarmee ‘winkelen’ in onze webwinkel. Het vooruitbetaalde geld stelt ons in staat tijd en geld te investeren in de nieuwe titels die we uitgeven, en die soms honderden uren en duizenden euro’s vergen voordat zij kunnen verschijnen. Het totaal door de deelnemers ingelegde bedrag fluctueert bijna van dag tot dag, door de aankopen die de deelnemers doen én door de inleg van nieuw vooruitbetaald geld. Op dit moment gaat het om een bedrag van ruim € 17.000 — een belangrijke hulp voor ons!