Voorinteken voordeel

Eind juni verschijnt Buiten de lijntjes - Verhalend tekenen in het basisonderwijs van Jet Nijhuis. Het is een kloeke uitgave (groot formaat, hardcover, 381p) met 800 afbeeldingen in kleur. Het heeft alles in zich om uit te groeien tot de basis van het tekenonderwijs in de basisschool waar het niet alleen zal bijdragen aan de creatieve ontwikkeling maar belist ook aan de gevoelsontwikkeling van de kinderen.
Uw hulp bij het realiseren van deze uitgave is welkom en daarbij bieden we u graag een intekenvoordeel van € 7,50.

In 2017 verscheen, bij uitgeverij Nachtwind, het monumentale boek Kleur in de klas - Schilderlessen op de vrijeschool van Jet Nijhuis. Deze prachtig verzorgde uitgave wordt inmiddels op menig vrijeschool actief gebruikt.

In de afgelopen jaren heeft Jet Nijhuis aan een nieuw boek gewerkt. Waar Kleur in de klas het schilderen op school als onderwerp heeft, gaat Buiten de lijntjes over het tekenen in het basisonderwijs. Het richt zich op de leerkracht en geeft niet alleen een levendige beschrijving van het belang van het tekenen voor de ontwikkeling van het kind, maar biedt een unieke leerlijn voor het tekenonderwijs, gebaseerd op de leeftijd van het kind. Aan de hand van voorbeeldlessen biedt dit boek de leerkracht een inspirerende én solide basis om eigen tekenlessen te ontwikkelen.

De 135 voorbeeldlessen voor de groepen 3 tot en met 8 hebben een heldere lesopbouw, vooroefeningen voor de leerkracht, en een beschrijving van verschillende tekentechnieken.

Een extra element dat de schrijfster heeft uitgewerkt, is dat van de sociaal-emotionele vorming via de tekenles. Daarom wordt het verhaal gebruikt als thema van de les. Want verhalen hebben een grote invloed op het gevoelsleven. De verhalen in dit boek komen voornamelijk uit de vertelstof van de vrije school. Elke tekenles eindigt met een gesprekje. Voor het oefenen van deze sociale vaardigheid zijn ook tips in het boek opgenomen.

Zo is deze uitgave niet slechts een hulp bij het leren tekenen, maar vooral ook een belangrijke bijdrage aan een gezonde, brede ontwikkeling voor de kinderen. In het tekenonderwijs, en juist in combinatie met de verhaalstof, wordt hartenkracht gewekt! – De essentie van dit tekenonderwijs is niet zozeer het ‘leren tekenen’ maar het voeden en ontwikkelen van het gevoelsleven.

De rijke ervaring van de schrijfster en haar aanstekelijk enthousiasme maken dit boek tot een absolute verrijking voor het tekenonderwijs waar veel leerkrachten veel aan zullen hebben.

Jet Nijhuis
Buiten de lijntjes. Verhalend tekenen in het basisonderwijs
Hardcover, genaaid, groot formaat, 381p.
Met honderden afbeeldingen in kleur
ISBN 978-94-92326-96-6

Verschijnt: einde juni
€ 62,50

I N T E K E N V O O R D E E L
Tot en met 25 juni a.s. geldt een intekenprijs van € 55,00

Bestel bij een van onderstaande boekwinkels:
ABC Antroposofie                                           info@abc-antroposofie.nl
Antwerpen, Via Libra                                    info@via-libra.be
Den Haag, De Haagse Boekerij                   info@haagseboekerij.nl
Zeist, Boekerij de Phoenix                           info@boekerij-de-phoenix.nl
Zutphen, De Boekerij                                    info@deboekerijzutphen.nl

Of mail naar de uitgever (en ontvang uw exemplaar zonder verzendkosten thuisgestuurd):
info@nearchus.nl
(Vermeld uw naam en adresgegevens én: “Buiten de lijntjes - intekenprijs”.)