Een heldere inleiding

‘Sociale driegeleding’, de term is niet heel bekend. Toch zijn er veel mensen die inzichten hebben, en stappen zetten, die passen in wat sociale driegeleding wordt genoemd. Zij gaan bijvoorbeeld anders om met eigendom, met elkaar, met de aarde.

Dat alles komt samen in de sociale driegeleding. Er is geen andere ‘bron’ of wereldbeschouwing te vinden die zozeer aansluit op de actualiteit (met alle complexe, crisisachtige dilemma’s) en tegelijkertijd de richting toont waarin werkelijke oplossingen gezocht kunnen worden.

We herdrukten het boekje van Peter Schilinski, dat lang geleden een van onze eerste uitgaven was en dat nog steeds een heldere inleiding tot de sociale driegeleding is. Het verscheen in de uitvoering waarin we ook andere titels brachten die als eerste kennismaking geschikt zijn.