Meino Smit In het Friesch Dagblad

Vorig jaar in de zomer verschenen en inmiddels in de vierde oplage: Meino Smit's Naar een duurzame landbouw in 2040. In dit boek geeft hij een grondige analyse van het wel en wee van de landbouw en schetst een scenario voor een landbouw die duurzaam en toekomstbestendig is. Als Meino niet aan het werk is in zijn biologisch akkerbouwbedrijf reist hij door binnen- en buitenland om zijn verhaal te vertellen.

Vorige week verscheen een interview met hem in het Friesch Dagblad.
Een fragment:
Het fraaie economische beeld dat velen hebben van de Nederlandse landbouw komt mede doordat de sector veel kosten die ze veroorzaakt niet zelf betaalt, maar afwentelt op de gemeenschap. ,,Deze maatschappelijke kosten als bijvoorbeeld de watervervuiling en uitstoot van CO2 en stikstof door de landbouw, zijn rond de twintig miljard euro per jaar.
Voor die schade draait niet de landbouw op, maar betalen wij burgers via de belasting. Daar staat een toegevoegde waarde van die sector tegenover van nog geen zeven miljard. De huidige landbouw is dus zwaar verliesgevend als je de maatschappelijke kosten meerekent.”