Onze klanten & de Nearchus Consumenten Kring

Uw interesse in onze uitgaven maakt het mogelijk dat wij zo werken. Uw aankoop van een van onze uitgaven, maakt feitelijk de uitgave van een nieuwe titel mogelijk — ook uw bestelling in onze webwinkel draagt daar aan bij.

Een kring van betrokken consumenten heeft zich verenigd in de Nearchus Consumenten Kring. Al ruim 25 jaar voorzien de leden van de Nearchus Consumenten Kring de uitgeverij van een deel van het benodigde werkkapitaal. Door lid te worden van deze kring draagt u daar aan bij.

Waarom is werkkapitaal nodig?

Voor het uitgeven van boeken en brochures moet steeds vooraf, voordat een uitgave verschenen is, geïnvesteerd worden. Bij het verschijnen van een nieuw boek, ’verschijnen’ ook verschillende te betalen posten. De drukker, de schrijver, eventueel de vertaler, de vormgever — zij worden betaald als het boek verschijnt. Dat is de financiële investering in een nieuwe uitgave.

Daarnaast is er binnen de uitgeverij veel tijd gestoken in het voorbereiden van de publicatie. Teksten moeten beoordeeld/vertaald/geredigeerd/gecorrigeerd worden en dat vergt veel werk. Dat is de investering in tijd.

Pas nadat een deel, bijvoorbeeld de helft, van de oplage is verkocht, is de financiële investering terugverdiend. Als er dan nog meer exemplaren verkocht worden, draagt de uitgave ook een proportioneel deel van de overheadkosten (bijvoorbeeld de kosten van apparatuur, huisvesting, energie) en als er dan nóg meer exemplaren verkocht worden draagt een uitgave bij aan een financiële tegemoetkoming voor het werk dat binnen de uitgeverij is verzet.

Dat is natuurlijk alleen het geval indien er voldoende exemplaren van een boek gedrukt en verkocht worden. En dat is, als het om antroposofische uitgaven gaat, vaker niet dan wel het geval.

Werkkapitaal is noodzakelijk om het werk aan een volgende uitgave mogelijk te maken.

Als lid van de Nearchus Consumenten Kring maakt u een verder ontwikkeling van Nearchus CV mogelijk en draagt u bij aan het realiseren van nieuwe antroposofische literatuur in het Nederlands taalgebied.

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig:

  • U maakt € 50,00 (of meer) over op IBAN NL25 TRIO 0338 6534 57 ten name van Nearchus CV en onder vermelding van NCK.

  • Met dit tegoed kunt u, op elk moment dat u wilt, artikelen (boeken en kaarten) aanschaffen in onze webwinkel ABC Antroposofie.

  • Uw tegoedbedrag wordt bij iedere aankoop verminderd met het bedrag van uw aankoop, zoals u te zien krijgt op de factuur bij uw bestelling.

  • Als uw saldo op nul komt of negatief wordt, krijgt u het verzoek uw saldo weer aan te vullen (met € 50,00 of meer).

  • Om op de hoogte te blijven van het verschijnen van nieuwe uitgaven en eventuele acties, kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van onze boekwinkel en wordt u geïnformeerd over nieuwe uitgaven, aanbiedingen e.d.

  • U kunt het lidmaatschap op de Nearchus Consumenten Kring op ieder moment beëindigen. Na een berichtje daarover ontvangt u uw tegoedsaldo retour gestort.

  • Twee keer per jaar ontvangt u de nieuwsbrief die we speciaal voor de leden van de consumentenkring maken.