Schaduwspel

Onze nieuwste uitgave is een ernstig boek met zeven uitgebreide artikelen over actuele ontwikkelingen op het gebied van technologie, economie en politiek. Die ontwikkelingen tenderen er naar dat het gedrag van mensen wereldwijd gevolgd, gemanipuleerd en gestuurd kan worden.

Vincent van Vliet, de auteur, volgt deze ontwikkelingen nauwgezet aan de hand van vele publicaties, rapporten en beleidsstukken en beschrijft hoe ver deze ontwikkelingen al zijn in Singapore en China - waar ze, zoals hij laat zien, aansluiten bij de tradities aldaar. Maar ook maakt hij duidelijk hoe dezelfde tendens zich in het westen manifesteert en hier, door de coronacrisis, de wind in de zeilen heeft gekregen.

Een boek dat licht werpt op ontwikkelingen die de toekomst van de mens bedreigen.