Aandacht voor 'Kopzorg'

Het is een van onze bijzondere uitgaven: een op basis van langjarige ervaring en intensieve verdieping geschreven werk over neuroverpleegkundige zorg bij hersenletsel - verschenen onder ons imprint Kolisko.

Hersenletsel Net Overijssel schreef er het volgende over:

Een mevrouw had na een hersenbloeding halfzijdige uitval van haar linker zijde, met een spastische verlamming van haar linker arm. Haar elleboog en pols waren zo sterk gebogen, dat we die niet meer recht konden buigen. Het was tijd om de nachtpon te wisselen. Dit zou ons voor een onmogelijke opgave stellen. De arm moest daarvoor recht en dat kon niet. Ik wilde het eens anders doen, en besloot haar lichaamsfuncties gespiegeld aan te spreken. Ik vroeg haar om haar rechterbeen te buigen, en vol verbazing zag en voelde ik de linkerarm ontspannen.

In Kopzorg maakt neuroverpleegkundige Folkert Brugman zichtbaar hoe een universeel grondpatroon in het herstel van gedrag bij mensen met hersenletsel zichtbaar wordt. Een grondpatroon dat zich niet lijkt te laten bepalen door de aard en de plaats van het letsel. Hij laat zien hoe dit door neurowetenschappelijke kennis kan worden verklaard, terwijl dit patroon daar nooit uit bekend is geworden. Dat doet hij door het focus op de problematiek te verleggen van het deel naar het geheel, en het functioneren van het zenuwstelsel daar bínnenin een plek te geven. We noemen dit Hersengedrag en het behelst een complete verpleegkundige aanpak die aansluit op de revalidatieprogramma's. 

Uit het nawoord van Paul van Keeken (MScN Gezondheidswetenschappen): “Door intense vasthoudendheid en investering gedurende een lange periode is Folkert erin geslaagd om het Hersengedragmodel te beschrijven en toegankelijk te maken. Dit legt een basis voor een intensief en boeiend gedeelte van de neuroverpleegkundige zorg, waarop verdere ontwikkelingen geënt kunnen worden. Dit boek is geschreven vanuit passie voor het vakgebied neuroverpleegkunde en vanuit de overtuiging dat neuroverpleegkundigen een verschil kunnen maken in het leven van patiënten met een neurologische aandoening. Bovenal is het een boek dat in hoge mate bijdraagt aan het begrijpen van een diversiteit aan gedragsvormen van mensen die in het diepst van hun bestaan getroffen zijn.”