Schrijvers aan het werk

Mei 2021 publiceerden wij Schaduwspel - Macht, technologie en de toekomst van de mens van Vincent van Vliet. De eerste druk is bijna op (en wij zullen het zeker herdrukken). Desondanks... verdient het boek meer aandacht.

Zéker: het vraagt enige inspanning van de lezer, maar de ontwikkelingen die de auteur beschrijft zijn urgent en van groot belang (thema's zijn onder andere: de beïnvloeding van de publieke opinie; de macht van het grote bedrijfsleven; de surveillance-staat in Oost én West, ...).
Vincent van Vliet werkt inmiddels aan een tweede boek. Een voorproefje, waarinhij de gezondheidsdictatuur in China beschrijft, verscheen inmiddels in Der Europäer en in New View Magazine.