Ons bedrijf

Ons bedrijf is duurzaam opgezet, zoveel mogelijk in lijn met de sociale driegeleding en Rudolf Steiners gedachtengoed over een nieuwe economie.

Wij hebben onze rechtsvorm (een commanditaire vennootschap) zó gekozen dat Nearchus geen privé-eigendom is, en ook niet kan worden. Dat betekent dat het streven naar winst of waardevermeerdering niet het doel is maar dat het binnen Nearchus gaat om het inhoudelijke streven. En op het moment dat de huidige ondernemers niet meer kunnen of willen werken, kunnen opvolgers de uitgeverij voortzetten zonder dat het bedrijf moet worden overgenomen.

Voor de producten en diensten die wij aanbieden hanteren wij een eerlijke prijs: een prijs die ons in staat stelt om ons te kunnen blijven inzetten en die niet ‘vervuild’ is door de belangen van eigenaren/aandeelhouders of financiers.

Met verwante ondernemingen werken wij samen in Stichting Sleipnir, waar we concrete stappen zetten om tot een andere, eerlijke en duurzame economie te komen. Daar komen ‘woorden en daden’ samen.

Het werk binnen Nearchus gebeurt door verschillende medewerksters die voornamelijk werkzaam zijn in de webwinkel en door de huidige drie vennoten, samen verantwoordelijk voor het bedrijf. Dat zijn John Hogervorst, die Nearchus CV in 1989 oprichtte, Mariëtte van Est, die in 2020 met haar onderneming Ultramarijn tot het bedrijf is toegetreden, en Famke Hogervorst, vennoot sinds 2021.