Driegonaal in een nieuw ritme

Jarenlang verscheen ons tijdschrift Driegonaal met onregelmatige tussenpozen. In het afgelopen jaar hebben we de regelmaat er weer in gebracht en sinds dit jaar hebben we de verschijningsfrequentie verhoogd: Driegonaal verschijnt nu zes maal per jaar.

Deze maand verscheen het tweede nummer van de 37e jaargang.
In dit nummer onder meer:

  • Een samenstelling van artikelen over WONEN. Tegen de achtergrond van de huidige schaarste aan woningen en de gekte van de huizenprijzen: vragen van een huiseigenaar; andere vormen van eigendom van woningen; woningnood én overtollig geld
  • Een artikel van Harrie Salman: Sociaal priesterschap
  • Een interview met René Groenen, zaadveredelaar / wereldverbeteraar
  • En kort: Handelen naar waarheid / Protest Indiase boeren / Vrije uitloop (van sentimenten) en meer, en met natuurlijk: afbeeldingen van werk van Liesbeth Takken