Nieuwe reeks opgestart

Kort geleden verscheen de eerste uitgave in een nieuwe reeks, de Driegonaal Pockets en het tweede deeltje ligt bij de drukker en verschijnt binnenkort. De Driegonaal Pockets worden samengesteld uit de inhoud van ons tijdschrift Driegonaal. – Met die inhoud is namelijk iets wonderlijks aan de hand.

Vaak heeft die inhoud te maken met actuele ontwikkelingen in de wereld. Dan zou je denken dat die inhoud al gauw achterhaald is. Het wonderlijke is, dat dat voor veel artikelen uit Driegonaal niet geldt. En hoe tegenstrijdig dat ook lijkt, het is toch logisch: wanneer de actualiteit vanuit het perspectief van de sociale driegeleding beschreven wordt, wordt daarmee ook een diepere laag blootgelegd. Actuele gebeurtenissen worden symptomen: ze drukken onderliggende ontwikkelingen uit. En inzicht in de onderliggende stroom doet ons beter begrijpen wat er in onze tijd speelt: zowel aan tekortkomingen als aan mogelijkheden die tekortkomingen te verhelpen.

De Driegonaal Pockets zijn een hulp om de actualiteit te doorgronden en om te ontdekken welke betekenis de sociale driegeleding heeft…

Verschenen:
Basisinkomen – er is een beter alternatief (teksten van Marc Desaules, John Hogervorst, Rudolf Steiner)
Binnenkort leverbaar:
Waar vrijheid begint (John Hogervorst)