Laatste nummer Driegonaal digitaal verkrijgbaar

Naast de boeken die we uitgeven, geven we ook het tijdschrift Driegonaal uit; een tijdschrift met heldere gedachten, inspirerende ideeën en concrete ervaringen die te maken hebben met de grote idealen van de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Het laatstverschenen nummer was heel snel op. Daarom verspreiden we nu een digitale versie in de vorm van een pdf-bestand. Mail naar info@driegonaal om het toegestuurd te krijgen.
En dit geeft een indruk van de inhoud van dit nummer:

14 Leidt ons denken tot strijd of tot verbinding? ‘Strijd om het bestaan’ of ‘wederzijds hulpbetoon’? Darwin? Kropotkin? Steiner? Over liefde, broederschap, oorlog en vrede.
26 In de economie geldt: associëren werkt beter dan concurreren. Ook hier is het de vraag: tegenstelling of verbinding? Associatieve economie is geen utopie.
31 Een cruciaal vraagstuk: grond als privébezit is een hindernis om tot die verbinding te komen. Velen zien het al; anderen nog niet.
36 Hier wordt de grond onverkoopbaar gemaakt, in vijf stappen: Hof van Moeder Aarde.
44 De grenzen opzoeken. Kan een school de ruimte veroveren om in vrijheid te werken én gesubsidieerd zijn? Het Vrije Leerkrachten College Auryn in Zutphen probeert het!
54 Nog maar eens terug naar de basis: onderwijs en driegeleding.
59 En over het tegendeel: Philip Bakker schreef een boek over ontwikkelingen die de vrijheid van onderwijs bedreigen… - Harrie Salman bespreekt het.

De Caleidoscoop is gevuld met armoedig denken en voelen; een ‘rave’ in Plato’s grot; verkommerende menselijke kwaliteiten; maar ook de afscheidsrede van Dieter Brüll en aandacht voor een nieuw boek van Arjen Nijeboer.