What truly moves you: gratis PDF

Onze uitgave Wat beweegt jou? is een bijzondere en toegankelijke inleiding tot de euritmie. Van deze uitgave is een Engelstalige versie gemaakt, die als PDF bestand gratis te downloaden is.

U kunt het bestand downloaden door hier te klikken. Schroom niet - haal het bestand binnen en stuur het gerust door. Het mag de hele wereld over!