Duurzame landbouw

Is het een kwestie van goede timing dat Naar een duurzame landbouw in 2040 van Meino Smit (nog steeds) gretig aftrek vindt? Dat is maar hoe je het bekijkt. De landbouw is al tientallen jaren op weg alsmaar dieper in een onhoudbare sitiuatie te raken.

Het samenspel van politiek (die het beleid afstemde op zo laag mogelijke prijzen voor voeding en die de factor arbeid ten opzichte van de factor kapitaal op achterstand zette), landbouwtechnologie en de kansen die de banken zagen (en banken zijn gewoon winstgedreven ondernemingen) heeft de boeren in een onmogelijke situatie gewurmd. Hoe pijnlijk ook, het inzicht breekt door dat er een andere koers ingeslagen moet worden.
En daarin kan de visie van Meino Smit een belangrijke rol spelen. Zijn gedegen onderzoek maakt helder dat en waarom het anders moet. Zijn toekomstscenario biedt wezenlijke bouwstenen voor een nieuw landbouwbeleid.
In het tijdschrift Nieuwe Oogst verscheen een interview met hem.