Toekomst scheppen, voor Kamerleden

Enkele weken geleden werden wij benaderd door Rolf van Velthoven. Rolf had net onze uitgave Toekomst scheppen in tijden van corona van John Hogervorst gelezen en wilde dit boekje op het nachtkastje van alle leden van de Eerste en Tweede Kamer doen belanden.
Als uitgeverij zien wij ook graag al onze uitgaven op zoveel mogelijk nachtkastjes.

Wij zijn met Rolf in overleg gegaan en voerden in de afgelopen weken een kleine actie via onze webwinkel. Daar was het boekje voor de helft van de prijs te koop, met dien verstande dat het exemplaar niet naar de klant maar naar een Kamerlid zou gaan.
Zo werden er (stand van 29 augustus) 182 exemplaren door klanten van onze webwinkel gesponsord.

Op 31 augustus reist Rolf naar Den Haag om daar 225 exemplaren met een begeleidende brief voor alle Kamerleden af te geven.
We legden Rolf drie vragen voor.

Rolf, je hebt het plan opgevat om alle leden van de Eerste en de Tweede Kamer een exemplaar van het boekje Toekomst scheppen van John Hogervorst te geven. Waarom wil je dat?

In de Kamerdebatten over dit toch wel erg fundamentele corona-dossier zag ik dat er niet meer serieus met elkaar werd gesproken: de verbale uitingen beperkten en beperken zich tot het uitwisselen van standpunten zonder dat er sprake was van het écht ingaan op elkaars overwegingen. En wanneer dat wel gebeurde, bijvoorbeeld wanneer de regering antwoordde op vragen, dan was eigenlijk al vanaf het begin duidelijk dat, wat er ook als bezwaren zouden worden ingebracht, het standpunt dat de regering had ingenomen, zou worden uitgevoerd.

Heel bijzonder en beangstigend tegelijk vond ik dat nagenoeg alle Kamerfracties zich hadden vereenzelvigd met het regerings-narratief: hooguit werd er over elke maatregel nog wat gesproken of bepaalde aspecten beter/anders zouden kunnen, maar nooit werden er - op een enkele uitzondering na - vragen gesteld die de bijl aan de wortel legden van het geldende verhaal: nagenoeg alle partijen gingen mee in de regeringsversie van het coronaverhaal.
Zo ontstond een gesloten bastion én polarisatie en wel vanuit beide kanten, zowel in de kringen die het regeringsnarratief geloofden als bij de critici van dat verhaal. Verder ging het al helemaal niet over de toekomst, ja hooguit over de belofte van ongekende vrijheid die wij tegemoet zouden gaan, zodra elke burger zou zijn ingeënt. - Verder: geen enkele gedachte over zelfs maar een begin van een richting voor de wereld na corona.

In het boekje van jou, John, vond en vind ik - vertrekkend vanuit de situatie zoals die is en zoals wij die allemaal kunnen waarnemen - in klare, gewone taal zowel de diagnose van de actuele situatie als een aanduiding van de richting waarin wij voor de gezondmaking en menswaardiger maken van onze samenleving zouden moeten koersen.
En in deze tijd, waarin opnieuw een regeringsakkoord in de maak is, lijkt het mij hét moment om deze opening naar de ontwikkeling van de aarde tot een oase van menselijkheid aan te grijpen om onder de aandacht te brengen.

Op 31 augustus ga je naar Den Haag en overhandig je de boekjes. Denk je niet dat de Kamerleden al niet meer dan genoeg te lezen hebben; wat hoop je dat er gebeurt?

Ja, onze Kamerleden hebben genoeg te lezen, zeker! In de correspondentie die ik incidenteel heb met enkele Kamerleden werd mij dat ook gezegd. Toch hoop ik dat een boekje zal opvallen in de stapel van binnenkomende post.
En omdat ook de inhoud van het boekje niet-polariserend maar juist heel feitelijk is gesteld, hoop ik op het enkele Kamerlid dat toch tot het lezen ervan komt en daarbij zijn/haar nieuwsgierigheid vertrouwend ertoe komt om verder actie ie ondernemen. De inhoud van de begeleidende brief doet daarom ook een beroep op de nieuwsgierigheid, de eigenschap die ieder van ons immers eigen is.

Jij hebt het op je genomen de actie te verzorgen en de kosten te dragen. Er zijn inmiddels zo'n 175 exemplaren van het boekje gesponsord door klanten van ABC Antroposofie en anderen; hoe vind je dat?

Een geweldig resultaat, John! Had ik in mijn stoutste dromen niet op durven hopen! Dit betekent dat veel mensen mede-drager zijn geworden van dit initiatief: wat een ongelooflijk vertrouwen in wat als initiatief bij ons is begonnen!
Dat geeft mij hoop voor het draagvlak dat er uiteindelijk zal zijn voor het ten grave dragen van de huidige politiek én voor een radicaal andere, menswaardiger koers, in waarheid, in vrijheid, in diversiteit!

Het is ontzettend fijn dat er zoiets gebeurt met een van onze uitgaven. Dank voor je initiatief Rolf, en een goede reis naar Den Haag!