Weer een nieuw nummer verschenen...

We hebben het ritme goed te pakken: er is weer een nieuw nummer van ons tijdschrift Driegonaal verschenen. Wat betreft de inhoud: een heel gevarieerd nummer, met bijvoorbeeld...

"Kunst is slechts ogenschijnlijk een randverschijnsel; zij zou in werkelijkheid tot een van de belangrijkste thema's van onze tijd moeten behoren"
- Joseph Beuys: vormgever van de toekomst

"... het ware en meest essentiële doel van de economie is het scheppen van de voorwaarden die de mens in stat stellen zijn mens-zijn tot volle ontplooiing te brengen ..."
- De opgave van de economie (John Hogervorst)

"Het is niet alleen onverstandig, maar ronduit dom, om iets bij voorbaat uit te sluiten zonder het te onderzoeken"
- Paul Schreyer: Hoe om te gaan met waan en werkelijkheid van complottheorieën?

En ook:
- Achim Hensen (Purpose Foundation) over 'onverkoopbare bedrijven met een missie'
- Een interview met Anja de Vletter van Kinderhuis Maminka