Vooraankondiging

We doen het niet vaak: een titel aankondigen die nog niet verschenen is. Nu doen we het wel. We hebben inmiddels zo'n 200 titels uitgegeven - en dit is één van de belangrijkste.

Bovendien: het ligt al een paar weken bij de drukker en we verwachten de vrachtwagen rond 8 juni a.s.:
Meino Smit
Naar een duurzame landbouw in 2040 - Een nieuw perspectief.
Hardcover, 274p, geïllustreerd
ISBN 9789492326782
€ 34,50
Bestel vooruit en ontvang het direct na verschijnen (portovrij binnen Nederland):
info@nearchus.nl