Imprints

Nearchus

Onder de naam Nearchus verschijnen onze uitgaven over sociale driegeleding en over de betekenis van inzichten uit de antroposofie met betrekking tot actuele maatschappelijke vraagstukken.

Adventum

De uitgaven die wij uitbrengen onder het imprint Adventum bestrijken de antroposofie en thema’s uit het esoterisch christendom.

Agape

Agape (Grieks) is de hoogste vorm van liefde; de onzelfzuchtige, dienende liefde die vrij laat. Onder deze naam publiceren wij uitgaven over het leven en werken van Rudolf Steiner.

Kolisko

Onder de naam Kolisko verzorgen wij uitgaven voor professionals in verschillende (antroposofische) werkgebieden die hun vak willen verdiepen op basis van inzichten en handreikingen vanuit de antroposofie.

ABC Antroposofie

Toegankelijke inleidingen en wegwijzers in de antroposofie verschijnen in de vorm van kleurige brochures onder de naam ABC Antroposofie.

ABC Doen

Onder deze naam brengen wij uitgaven over kunstzinnige, creatieve of ambachtelijke activiteiten: om ‘goed’ bezig te zijn.

Sigune

De uitgaven die onder ons imprint Sigune verschijnen, putten uit de rijke stroom van de grote mythen, verhalen en sprookjes die de ontwikkeling van de mensheid begeleiden.

Winde

Ons imprint Winde is bestemd voor uitgaven over de mens, zijn gezondheid en zijn verbinding met de aarde en al wat daar leeft.

Driegonaal

Sociale driegeleding is “de praktische uitwerking van de antroposofie” (Rudolf Steiner). Tijdschrift Driegonaal volgt de ontwikkelingen in de samenleving, biedt een diepere laag van inzicht om de actualiteit te begrijpen en schrijft over mensen, initiatieven en gedachten die een betere wereld dichterbij willen brengen.

Het Getij

Onder deze naam produceren wij uitgaven voor derden (waarbij we op maat diensten verlenen die van pas komen in alles wat er moet tussen het idee, de realisering en de verspreiding van uitgaven op papier en/of als e-book).