Help een kamerlid (aan een boek)

Op initiatief van een lezer van het betreffende boekje is er een kleine actie opgestart: help een kamerlid aan een boek, namelijk: Toekomst scheppen in tijden van corona van John Hogervorst

Enkele weken geleden werden we benaderd door een lezer, die recent een van onze uitgaven las die hem erg beviel. Zozeer dat hij het plan heeft opgevat het betreffende boekje cadeau te doen aan alle leden van de Eerste en de Tweede Kamer. De hoop is dat zij voldoende nieuwsgierig zijn om eens te kijken of er in dit boekje niet wat frisse, nieuwe gedachten leven die in hun werk, en in de samenleving, een vruchtbare rol zouden kunnen spelen.

Na wat puzzelen en overleggen, is duidelijk geworden hoe dit wordt aangepakt. Eind augustus reist Rolf van Velthoven, de initiatiefnemer van deze actie, met 225 exemplaren van Toekomst scheppen naar Den Haag (een en ander is al afgestemd met de griffie) en is er voor elk Kamerlid een envelop met het boekje plus een begeleidende brief met persoonlijke aanhef. 

Vandaag is de opdracht voor een extra oplage naar de drukker gegaan; Nearchus levert Rolf de boeken voor de helft van de prijs en Rolf zoekt nog wat financiële ondersteuning om zijn plan waar te maken. 

In onze webwinkel vindt u nu een werkelijk 'eenmalige en unieke aanbieding' voor degenen die deze actie willen ondersteunen:
voor € 6,25 krijgt u géén boek - maar een Kamerlid wel.

KLIK HIER om ook een exemplaar cadeau te doen (voor € 6,25) of om een exemplaar voor uzelf te bestellen (voor € 12,50)