Verborgen kwaliteiten

We werken we aan drie, misschien vier nieuwe titels die dit kalenderjaar nog gaan verschijnen. Tussen de bedrijven door kijken we ook of het nog zinnig en haalbaar is om titels die 'op' zijn nog eens te herdrukken. 
Van deze titel ging de eerste druk redelijk vlot weg.

Bovendien meenden we te kunnen zien dat het boek ook buiten vrijeschool-kring zijn weg vond. En het is altijd fijn als iets dat in de vrijeschool bewust wordt ingezet en zijn waarde bewezen heeft, ook daarbuiten wordt opgepakt. Vanuit de praktische ervaring kunnen dan ook andere kwaliteiten ontdekt worden.
Misschien is dat wel waar het in de antroposofie om gaat: het ontdekken van verborgen kwaliteiten.

Herdrukt:
Conny de Heer
De verborgen kwaliteiten van handwerken

Handwerken is niet alleen leuk om te doen. Het leren handwerken biedt het opgroeiende kind mogelijkheden zich op allerlei gebieden en in allerlei kwaliteiten te ontwikkelen.
Dit boek is geschreven op basis van tientallen jaren praktijkervaring met handwerken met kinderen op de vrijeschool. Met een beschrijving van de basistechnieken, van de plaats van het handwerken in het vrijeschoolonderwijs, de pedagogische betekenis van het handwerken, de werking op de kinderen en natuurlijk met enkele tientallen projecten die stap voor stap beschreven en met kleurenafbeeldingen getoond worden.
(paperback, genaaid, 75p)