Trending: Naar een duurzame landbouw

In het laatste nummer van Vrij Nederland interviewt Michiel Bussink Meino Smit over zijn boek Naar een duurzame landbouw in 2040. Op dinsdag 20 december was het interview integraal te lezen op de websitevan Vrij Nederland en werd het, met 70.000 lezers, het best gelezen online artikel van VN in 2022.

Ook op Twitter was het 'trending topic'. Al die aandacht maakt dat de derde druk over de toonbank vliegt - en zal hopelijk ook bewerken dat Meino's stevig onderbouwde verhaal duurzaam in het bewustzijn doordringt.

Een fragment uit het interview:
"Nederland de efficiëntste landbouw ter wereld heeft, is een sprookje, een pr-verhaal. Voor elke hectare landbouwgrond in Nederland gebruiken we elders in de wereld twee hectare. Ik heb met eigen ogen al die sojavelden in Zuid-Amerika gezien waar het veevoer voor onze veehouderij wordt geteeld. Als je dan ook nog meetelt dat er een hele infrastructuur nodig is om al die soja te vervoeren zoals wegen, spoorwegen, havens, schepen, inclusief brandstoffen, dan komt daar heel wat aan energie en grondstoffen bij kijken.

Ik heb de Energy Return on Energy Investment (EROEI) van de Nederlandse landbouw berekend, de verhouding tussen wat je er aan energie instopt en wat je ervoor terugkrijgt in de vorm van de energetische waarde aan voedingsmiddelen. Dan is de Nederlandse landbouw al sinds 1955 een netto verbruiker van energie: er wordt 2,4 keer zoveel energie ingestopt dan dat het oplevert. Weeg je ook al het landgebruik mee, dan is de output per hectare in de vorm van landbouwproducten sinds 1950 gestegen met 17 procent en de input per hectare met 700 procent.’"