Onze nieuwste brochure tijdelijk cadeau

Tijdens de Boekenweek (tot en met zondag 17 april a.s.) ontvangen klanten van onze webwinkel www.abc-antroposofie.nl onze nieuwste minibrochure cadeau bij hun bestelling ter waarde van € 15,00 of meer.

Een voordracht die inzicht biedt in een sleutelvraagstuk van onze tijd: er heerst, in onze cultuur en wetenschap, een manier van denken waarmee het aards-fysieke onderzocht en (deels) begrepen kan worden, maar die de krachten van het levende, en die van het sociale, niet kan doorgronden. Deze denkwijze leidt tot egoïsme en veel andere bedenkelijke zaken. In deze voordracht schetst Rudolf Steiner de diepere achtergrond hiervan en verduidelijkt welke weg mens en cultuur moeten inslaan om de wereld van het levende te leren kennen.
(brochure, 36p)