Een mooi verhaal...

... in het nieuwe nummer (jrg 37, nr.5) van Driegonaal. Naast andere artikelen bevat dit nummer een uitvoerig interview met twee Sleipnir-ondernemers: Koos Bakker die bijna 40 jaar geleden aan de wieg stond van Odin, en Famke Hogervorst, sinds enkele maanden vennoot bij Nearchus CV. Een fragment:

Ondernemerschap, hoe leer je dat?

Famke: “Door het te doen! Ik denk niet dat je het kunt leren buiten de praktijk om. Ik denk dat iedereen een andere ondernemer is, waardoor je dat alleen maar kunt ontdekken door het te ervaren. De één is bijvoorbeeld meer gericht op contact, de ander is juist goed in productontwikkeling, ieders kwaliteiten kunnen een eigen plek hebben binnen het ondernemerschap.
Mijn motivatie was dat ik, toen ik nog in loondienst was, ervoer dat ik me veel meer betrokken en verantwoordelijk voelde dan voor een werknemer nodig is. Dat wilde ik verder onderzoeken en uitbreiden, dus ik ging in gesprek met de andere vennoten. Die waren enthousiast, dus zo kon ik beginnen. Dus als ondernemer heb je, naast je eigen kwaliteiten, betrokkenheid nodig en verantwoordelijkheidsgevoel. En enthousiasme; zelf was ik heel enthousiast over het bedrijf, ik zie hoe het is, maar ook hoe het kan worden, dingen die we kunnen gaan doen. Ik zie mogelijkheden en heb zin om daarmee aan de slag te gaan.”

Koos: ”Ik weet niet of je ondernemerschap leert. Ieder mens is ondernemend. Als het betekent ‘voor eigen rekening en risico in het economisch leven bezig zijn’ dan vind ik dat een beetje beperkt. Een kunstenaar is bijvoorbeeld ook ondernemend. Maar om te beginnen moet je gepakt worden door een idee, op welk gebied dan ook. Dat kan zijn rondom samenwerking, een product of een dienst, maar het moet zo zijn dat je daar je roeping van wilt maken.
Daarnaast moet je in staat zijn om ruimte te creëren waardoor je dat kunt doen. Je moet dus ook de voorwaarden weten te creëren.
Het moet een dialogisch proces zijn, je ideeën rijpen aan het schuren aan anderen, daar moet je ook gevoel voor hebben. En je moet gevoel hebben voor timing, een goed idee op het verkeerde moment kan desastreus uitpakken.
Je motief moet hem in de dienstverlening of in je product zitten en helemaal niet in de beloning die je ervoor gaat krijgen, je intrinsieke motivatie moet eigenlijk zijn: wat is de behoefte van de ander? Als je je eigen behoeften voorop stelt, dus inkomen, erkenning of macht, dan kom je in manipulatie terecht. Ook de kring waarin deze onderneming wil ontstaan moet waardering kunnen opbrengen voor je initiatief.”

KLIK HIER om dit nummer van Driegonaal nader te bekijken

KLIK HIER voor meer informatie over Sleipnir-ondernemers en hun bedrijven