Verbeter de wereld (en begin samen)

Was het een oprisping of een intuïtie? - In de afgelopen 10 dagen hebben we ‘opeens’ een krant, beter gezegd: een krantje van vier pagina’s geproduceerd. De aanleiding lag in wat openbaar heen en weer over corona, antroposofen, complotten. Het openbaar gesprek daarover is vaak kortademig met oordelen die een algemene strekking worden toegedacht.

Voor ons is één ding duidelijk: de antroposofie geeft de mogelijkheid een bodem van inzicht te vormen, op basis waarvan, nooit in het algemeen maar steeds toegepast op het bijzondere, een oordeel gevormd kan worden.

En bovendien vinden we in de sociale driegeleding de richting waarin we moeten zoeken voor oplossingen voor de vele ernstige vraagstukken die in onze tijd leven. Daar vinden we, om het anders te formuleren, het materiaal dat toekomstgericht handelen kan inspireren.

Zo kwamen we tot het idee van dit krantje, met  enkele artikelen en fragmenten én met een overzicht van relevante titels uit ons fonds. Die vindt u natuurlijk ook hier op de website; het zijn de titels die we uitgeven onder  de naam Nearchus.