Een toegang tot de Grondsteenspreuk

Een boek dat voortkomt uit een lange aanloop. Al sinds 2010 komt de auteur samen in een studie/werkgroep om de impuls van de Kerstconferentie van 1923/24 nader te begrijpen en te ervaren. Voor de bijeenkomsten, die in het noorden van het land werden georganiseerd, bereidde hij inleidingen voor; na de bijeenkomsten,

en na het gesprek over deze deelthema’s met de aanwezigen, werkte hij zijn inleidingen uit tot de teksten die uiteindelijk dit boek vormen.

Een aantal teksten behandelt de Kerstconferentie en de betekenis daarvan voor de Antroposofische Vereniging. In het tweede deel staat het principe van de drieledigheid en de Grondsteenspreuk centraal en in het derde deel gaat het over de vernieuwing van de mysteriën.     

Door de afgewogen en doordachte inhoud biedt dit boek een mooie toegang tot de Kerstconferentie en de Grondsteenspreuk.