Actueel én verdiepend

De wereld en de actualiteit bekijken vanuit het perspectiefvan antroposofie en sociale driegeleding: dan zie en begrijp je méér!

Elk nummer van Driegonaal helpt daarbij. En zéker het nieuwste nummer.
Verschillende korte artikelen rond de vragen die de coronacrisis oproept. Bijvoorbeeld: op welke autoriteit kan de wetenschap aanspraak maken? Waarom wordt niet de hele wereldbevolking gevaccineerd, wanneer vaccineren als de enige oplossing wordt gezien? En: hoe komen wij tot een 'waarheidszoekend gesprek', waartoe de coronacrisis toch eigenlijk oproept?
Ook: de situatie rond Oekraïne, in het licht van een niet eerder in het Nederlands vertaalde notitie van Rudolf Steiner over de toekomst van Rusland.
En natuurlijk nog meer: een verdiepend artikel van Lex Bos over arbeid; een interview over ondernemen 'richting een gezonde economie', een bericht uit een 'driegeledingsoase' in de omgeving van Emmen, een ...
U bestelt een los nummer via onze webwinkel.