In school we trust

Véél stof tot nadenken over het onderwijs. Wat is het doel van het onderwijs? - Of is het onderwijs zelf een middel. Een middel om...?

De Amerikaan John Taylor Gatto deed uitvoerig onderzoek naar de geschiedenis van het onderwijs, en de doelstellingen achter het verplichte onderwijs. Hij noemt het veranderingsproces in onderwijsland ‘social engineering’:
Ik weet hoe moeilijk het is te begrijpen voor de meesten van ons die gewoon onze tuinen maaien en onze honden uitlaten, dat zulke lange-termijn ‘social engineering’ zelfs maar bestaat – laat staan dat het bijna een eeuw geleden begon met het domineren van het verplichte onderwijs.

Zijn conclusie is dat de inbreng van een aantal partijen in het veranderingsproces in het onderwijs vanaf het begin van de 20e eeuw niets heeft te maken met wat ouders, leerlingen of de samenleving willen. Integendeel, de doelstelling voor het onderwijs vloeit volgens Gatto voort uit:

1 het streven naar een gecentraliseerde economie met grote bedrijven,

2 een financieel systeem dat gericht is op internationalisatie, en

3 de behoeften van een sterke gecentraliseerde politieke staat,

4 de binding van mensen tot een ‘collectief’ op basis van een ‘sociale’ ideologie.

[Een fragment uit: In school we trust van Philip Bakker, een boek voor wie het onderwijs ter harte gaat}