[24 april 2018] Gestaag en buiten elk oppervlakkig gedruis, werkt Rob Gruben aan de opbouw van een haast on-Nederlands oeuvre: een oeuvre dat wordt gekenmerkt door een substantiële inhoud, grondig en stap voor stap (gedachte voor gedachte) geschreven. Wij zijn blij dat we zijn vierde werk kunnen presenteren:


Rob Gruben
Karmisch mengelwerk

Karma en reïncarnatie vormen de basis voor het moderne geesteswetenschappelijke onderzoek. Het is dus van groot belang inzicht te hebben in de thema’s van de eigen levensloop. Hoewel die thema’s in hoge mate persoonlijk zijn, volgen ze spirituele wetmatigheden en staan ze altijd in het licht van een groter doel. Daardoor is het mogelijk ook over zo’n persoonlijk onderwerp als karma toch enkele algemene of veel voorkomende tendensen te beschrijven.

Het accepteren en bewust doorleven van het eigen karma leidt uiteindelijk altijd tot spirituele kennis. Kennis die alleen op aarde en door de mens kan worden opgedaan. Zodoende is de mens de kroon van de schepping en zien de hogere engelmachten met oneindig vertrouwen neer op wat alleen de mens hen kan brengen: liefde en vrijheid. Dit boek probeert met name dat aspect vanuit verschillende kanten te belichten.
(paperback, 207p) € 18,50

Ter gelegenheid van het verschijnen van deze uitgave zijn tijdelijk, tot 20 mei a.s., de voorgaande drie titels in prijs verlaagd. Ze kosten nu € 10,00
KLIK HIER om ze allemaal te bekijken