voorplat_economie[5 september 2016]

Vluchtelingenvraagstuk; klimaatsverandering; het democratisch tekort; de kloof tussen arm en rijk – er is werkelijk geen belangrijk actueel vraagstuk dat niet in een ander licht komt te staan indien het wordt bekeken in het licht van de sociale driegeleding: Rudolf Steiners’ onthulling van vrijheid, gelijkheid en broederschap in hun ware gedaante.
Overspoeld door de bonte hoeveelheid van problemen in onze tijd moeten we ons de vraag stellen: verliezen we de moed, laten we ons het hoofd op hol brengen, rennen we als een kip zonder kop doelloos heen en weer, blijven we dweilen met de kraan open – óf gaan we nu proberen de vraagstukken en problemen in de juiste context en in hun onderlinge samenhang bekijken, zodat we aan échte oplossingen kunnen gaan werken?

Onze ‘bestseller’ van dit jaar is Rudolf Steiners’ Economie – de wereld als één economie.
Een moeilijk boek, ja zeker – maar wel een boek dat ons een basis biedt om te werken aan een fundament voor een werkelijk sociaal samen leven en werken van mensen, van alle mensen. Een boek om grondig door te nemen, misschien wel (het liefst) samen met anderen.
In de Cursus Associatieve Economie (met John Hogervorst) staat dit boek centraal en wordt ook de verbinding met actuele vraagstukken gelegd.
Komende donderdag (8 september) gaat deze Cursus in Arnhem van start, die in Leiden is al begonnen.
Meer info over de cursus in Arnhem vindt u hier.