P1020245[30 mei 2016] Op 28 mei jongstleden was het feest in De Blauwe Bloem in Gent: omdat de winkel 40 jaar bestaat, omdat het precies 10 jaar geleden is dat  de Vereniging voor Associatieve Economie werd opgericht, omdat De Blauwe Bloem dit jaar officieel is aangesloten bij de Stichting Sleipnir en óók nog omdat Economie, de economische cursus van Rudolf Steiner afgelopen voorjaar verscheen.

De Blauwe Bloem, bekijkt u de website maar eens, is een winkel waar klanten en winkeliers ernst maken met het oefenen in de associatieve economie. Door een structureel overleg, onder meer over assortiment, prijs en inkomen van de winkeliers, wordt in de praktijk gewerkt aan een nieuwe, associatieve economie.

Niet verwonderlijk dat vanuit De Blauwe Bloem ook de Vereniging voor Associatieve Economie werd geboren, zoals het ook – gezien de structuur en het streven van de winkel – niet verwonderlijk is dat De Blauwe Bloem zich heeft aangesloten bij Stichting Sleipnir, het verband van ondernemingen die samenwerken rond het zgn neutraliseren van bedrijfseigendom. Daarmee zijn onze uitgeverij en De Blauwe Bloem nu  ‘zusterondernemingen’. Of moeten we zeggen: ‘broederondernemingen’?

In elk geval was het middagprogramma van afgelopen zaterdag gewijd aan het thema broederschap in de economie. Luuk Humblet en John Hogervorst verzorgden het inhoudelijk deel, dat werd gecompleteerd door een stadswandeling door het prachtige Gent, waarin de stadsgidsen boeiend wisten te vertellen over de middeleeuwse gilden, die – vanuit het thema broederschap gezien – tot interessante vormen en praktijken kwamen.

De bijeenkomst werd door bijna 60 mensen bezocht. Na het inhoudelijke middagprogramma werd er in de avond nog verder gefeest, met muziek, heerlijk eten en veel ontmoetingen.