[8 mei 2016] In september 2012 verscheen, na een intensieve en langdurige aanloop, De organen in relatie tot lichaam, ziel en geest – het in een vuistdikke uitgave samengebalde levenswerk van Han Campagne, antroposofisch arts. Voor een kleine uitgeverij een reuzegrote klus.
Wat een verrassing dat het boek destijds al na een maand of tien op was. In juni 2013 verscheen een nieuwe oplage. Aan de verkoop van het boek, die rustig en gestaag voort bleef gaan, konden we aflezen dat het boek zich tot een soort van standaardwerk aan het ontwikkelen was. Als het over de menselijke organen gaat, in antroposofisch perspectief, dan kun je niet om dit werk heen. In maart 2015 waren we ook door de tweede oplage heen.
Sindsdien hebben we menigmaal ‘nee’ moeten verkopen – maar, en wie had dat kunnen denken, nú is het er weer: sinds gisteren weer verkrijgbaar!

Waarom niet eerder, vraagt u zich misschien af? Dat heeft met financiën te maken. Het drukken van deze genaaide paperback van 424 pagina’s met kleurenafbeeldingen, is een kostbare aangelegenheid. Vóórdat we de drukker aan het werk konden zetten, moesten we wel zeker weten dat we de bijbehorende factuur ook naar behoren konden behandelen. De nieuwe uitgaven die bij onze huisuitgeverij verschijnen brengen immers altijd pas achteraf, nadat de drukker zijn rekening gestuurd heeft, wat op. En of die opbrengst voldoende is, is altijd weer een vraag. Zoals het daarnaast ook een vraag is of het werk dat we hier aan een nieuwe uitgave besteden zodanig kan worden vergoed dat er weer aan een volgende uitgave gewerkt kan gaan worden.
Toch is dat wat we al sinds 1989 doen en met veel voldoening mogen we zeggen dat we de laatste jaren steeds méér nieuwe uitgaven hebben kunnen laten verschijnen.

En hoe is dat dan weer mogelijk?
Mede met dank de klanten van onze webwinkel.
Oók met dank aan de leden van de Nearchus Consumenten Kring.
brochure_nck_def
Zij leggen steeds een vooruitbetaald bedrag in (het totaalbedrag groeide in het afgelopen jaar met 50% tot ruim € 4.500) en met dat bedrag kunnen wij hier allerlei lopende zaken financieren. Deze kring fungeert als het ware als onze ‘huisbankier’ en voorziet ons van een lopend krediet.
Dan zijn er ook nog mensen die bepaalde uitgaven mogelijk maken met vriendelijke leningen én is er ook nog het Marie Steiner Fonds, waar kleine en grotere schenkingen binnen kunnen komen ten behoeve van de uitgave van ‘het antroposofische boek’.
Marie Steiner Fonds
Wij zijn blij met al deze vormen van hulp en betrokkenheid en het is fijn dat we gelukkig ook steeds kunnen laten zien dat we hier niet stilzitten en, zoals in het geval van De organen, aan omvangrijke projecten kunnen werken die economisch gezien niet kunnen maar tóch werkelijkheid kunnen worden!

Han Campagne
De organen – in relatie tot lichaam, ziel en geest

Vanuit de beschrijving van de menselijke organen wordt in dit bijzondere boek een fundament gelegd voor een praktisch toe te passen menskunde. Orgaantypes; constitutietypen; planeten; de verbinding tussen de organen en de aanleg van de ziel; organen – planeten – metalen; de twaalf zintuigen; het zenuwstelsel; het antroposofisch mensbeeld – het komt allemaal aan de orde in dit werk dat een rijke bron is om op een nieuwe manier naar de mens te kijken. Niet alleen naar de mens als wonderbaarlijke schepping, ook naar de mens en zijn gezondheid en naar het doel van de ontwikkeling van de mens.
Paperback, genaaid, 424 pagina’s met afbeeldingen in kleur. € 39,50