voorplat_economie

[18 april 2016] In de komende week trekt de campagne ‘Eén wereld – één economie’ van Eindhoven (dinsdag) naar Amsterdam (woensdag), naar Den Haag (donderdag) en dan via Leeuwarden (vrijdag) naar Groningen.
Welkom!

Dinsdag 19 april
Eindhoven (Novalis College)
Een andere economie ís mogelijk!

Met John Hogervorst
Een ’nieuwe economie’ valt eenvoudig te herkennen aan enkele kenmerkende veranderingen ten opzichte van de economie zoals we die nu kennen: samenwerken in plaats van concurreren; een eerlijke prijs voor alles wat er geproduceerd wordt; niet aanbod- maar vraaggestuurd. In deze bijeenkomst gaan we onderzoeken wat er voor nodig is om tot zo’n andere economie te komen en welke stappen in die richting nu al gezet kunnen worden, bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding met de consument, het samenwerken met andere ondernemers en het gemeenschappelijk werken met kapitaal.
John Hogervorst is als ondernemer betrokken in een samenwerkingsverband van ondernemingen die een nieuwe economie dichterbij willen brengen en is tevens directeur van de Summer Foundation.
Locatie: Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven
Aanvang: 20.00u (einde: 22.00u)
Toegang: € 5,00

Woensdag 20 april
Amsterdam (De Wisseling)
Van crisis naar crisis?

Met Arjen Nijeboer en John Hogervorst
Heeft de wereld wat geleerd van de financiële en economische crisis? Hoe heeft de crisis kunnen ontstaan en in welke richting zouden we het ware antwoord op de economische en financiële crisis kunnen vinden? Wat voor een andere, betere economie wenselijk is, is niet moeilijk te bedenken: samenwerken in plaats van  concurreren; een eerlijke prijs voor alles dat geproduceerd wordt; een economie die niet aanbod- maar vraaggestuurd is. Wat is er voor nodig om tot déze economie te komen?
Een avond met twee inleidingen en gesprek.
Herengracht 57, souterrain
A’dam-Centrum
Aanvang: 20.00u (einde: 22.00u)
vrijwillige bijdrage

Donderdag 21 april
Den Haag (De Zalen)
Van crisis naar crisis?

Met Arjen Nijeboer en John Hogervorst
Heeft de wereld wat geleerd van de financiële en economische crisis? Hoe heeft de crisis kunnen ontstaan en in welke richting zouden we het ware antwoord op de economische en financiële crisis kunnen vinden? Wat voor een andere, betere economie wenselijk is, is niet moeilijk te bedenken: samenwerken in plaats van  concurreren; een eerlijke prijs voor alles dat geproduceerd wordt; een economie die niet aanbod- maar vraaggestuurd is. Wat is er voor nodig om tot déze economie te komen?
Een avond met twee inleidingen en gesprek.
Riouwstraat 1 (Muziekzaal)
Den Haag
Aanvang: 20.00u (inloop vanaf 19.30u. einde: 22.00u)
vrijwillige bijdrage

Vrijdag 22 april
Leeuwarden (Studiecentrum Antroposofie)

Van crisis naar crisis?
Met John Hogervorst
Heeft de wereld wat geleerd van de financiële en economische crisis? Hoe heeft de crisis kunnen ontstaan en in welke richting zouden we het ware antwoord op de economische en financiële crisis kunnen vinden? Wat voor een andere, betere economie wenselijk is, is niet moeilijk te bedenken: samenwerken in plaats van  concurreren; een eerlijke prijs voor alles dat geproduceerd wordt; een economie die niet aanbod- maar vraaggestuurd is. Wat is er voor nodig om tot déze economie te komen?
John Hogervorst is als ondernemer betrokken in een samenwerkingsverband van ondernemingen die een nieuwe economie dichterbij willen brengen en is tevens directeur van de Summer Foundation.
Druifstreek 61
Leeuwarden
Aanvang: 20.00u (einde 22.00u)
Bijdrage: € 5,00

Zaterdag 23 april
Groningen (Christengemeenschap)

Niet bezitten maar beheren: daar valt veel te leren!
Met Wouter Kamphuis en John Hogervorst
In een gezonde economie is een manier van landbouw mogelijk die mooie, gezonde producten voortbrengt en daarbij de aarde, de planten en dieren niet tekort doet. Algemener gezegd: een gezonde economie dient de mens en niet alleen voor wat betreft zijn aardse behoeften. Wanneer een mens namelijk over een menswaardige bestaansbasis beschikt, kan hij zich ook, in een diepere zin, bezig houden met het ontwikkelen van zijn mens-zijn. Een van de voorwaarden om tot zo´n gezonde economie te komen, ligt in het veranderen van het eigendomsrecht, dat zou moeten veranderen in een gebruiksrecht: niet bezitten maar beheren!
In inleidingen en in gesprek gaan we deze middag nader onderzoeken hoe deze gezonde economie eruit zou kunnen zien en wat daar voor nodig is.
Wouter Kamphuis zet zich als boer niet alleen in voor een gezonde landbouw maar ook voor een gezonde economie. Als ondernemer zoekt hij naar vormen waarin het eigendom van zijn bedrijf gekoppeld is aan het belang van een groter sociaal geheel. Sinds kort biedt hij op zijn bedrijf ook ruimte aan een school waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat.
John Hogervorst is sinds 1987 actief in en met de sociale driegeleding en de associatieve economie, o.a. als redacteur van Driegonaal – tijdschrift voor sociale driegeleding; docent aan de Opleiding Sociale Driegeleding, Academie voor Sociale Kunst, Impuls!!!; oprichter/ondernemer van Nearchus CV, een geneutraliseerd bedrijf; directeur van de Summer Foundation.
Lauwersstraat 3
9725 HD Groningen
Van 13.00 tot 17.00 uur
Aanmelden: jhgrootde@gmail.com