voorplat_steiner1

(20-10-2015) De moderne mens heeft de neiging alles ‘praktisch’ te willen maken – dat hoort bij de tijd waarin wij leven. Een gevaar is dat we langzamerhand een verkeerd beeld krijgen van wat ‘praktisch’ nu eigenlijk is. Praktisch is niet alleen datgene dat tastbaar is. Praktisch is al datgene dat inzicht biedt, dat moed en kracht schenkt, dat je doet groeien, in welk opzicht dan ook.

Antroposofie wijst de mens de weg om thuis te raken in de spirituele wereld – maar daar blijft het niet bij: inzichten uit de spirituele wereld kunnen door de mens ’naar beneden worden gehaald’ en niet alleen worden begrepen maar ook in woord en daad concreet worden in ons leven en werken. In deze voordrachten beschrijft Rudolf Steiner hoe en waarom de antroposofie het spirituele door en door praktisch wil maken.

Onze nieuwste uitgave bevat twee voordrachten die Rudolf Steiner in 1921 in Den Haag hield en een artikel van John Hogervorst over de verhouding van de antroposofie tot de sociale driegeleding, twee ‘zaken’ die weliswaar in Rudolf Steiner samen kwamen maar die lang tot onderling onbegrip hebben gevoerd.

Deze voordrachten laten zien hoe het enerzijds niet noodzakelijk is om de antroposofie te kennen om de sociale driegeleding te begrijpen en hoe het anderzijds verbazing kan oproepen wanneer degenen die de antroposofie kennen niets van de sociale driegeleding zouden willen weten.

Rudolf Steiner
Antroposofie en het praktische leven
9789073310995
paperback, 88 pagina´s,  13,50
Tot en met maandag 26 oktober geldt: zonder verzendkosten thuisgestuurd indien u bestelt in onze webwinkel.