6478779740

[14/6/2015] Ergens in ons digitale archief moeten we nog een lijst hebben waarin zo’n 65 thema’s staan voor eenzelfde aantal brochures in een van onze brochurereeksen. Die lijst was sneller gemaakt dan die 65 brochures! (Schrijvers gezocht!)
Maar met een lange adem kom je ook ver.  De verschillende brochurereeksen samen tellen in totaal 23 deeltjes. En in de ‘oer-reeks’, de ABC Wegwijzers, is nu het 14e deeltje verschenen waarin Margarete van den Brink de vraag behandelt of de schepping toeval of bedoeld is. Dat heeft een mooie tekst opgeleverd over een wezenlijk vraagstuk. En onze opmaakster heeft er een brochure van gemaakt die ook nog eens heel mooi is! (Zodat we kunnen zeggen: deze brochure is precies zoals bedoeld!)

Margarete van den Brink
De schepping – toeval of bedoeld?
ABC Wegwijzer 14

Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust streeft naar hogere evolutievormen?
Volgens de moderne wetenschappelijke visie, die uitsluitend het materiële aspect van mens en wereld onderzoekt, kan er geen sprake zijn van een hoger ordenend principe. Maar zou het niet mogelijk zijn zowel de materiële als de immateriële, spirituele kant van mens en wereld in hun samenhang te onderzoeken?
Welke gezichtspunten dat kan opleveren, wordt in deze brochure beschreven.
(24 pagina’s, geniet, met afb. in kleur) € 4,75