flyer nck

(3-5-2015) Sinds de oprichting in 1989 is Nearchus een kleine uitgeverij voor antroposofische boeken. In de eerste jaren verschenen er 1 of 2 nieuwe uitgaven per jaar. In de afgelopen jaren neemt dat aantal flink toe. In 2015 verschenen al 4 nieuwe titels en een herdruk, in de komende twee maanden verschijnen nog eens 4 nieuwe uitgaven.

Zonder dat het echt onze bedoeling is geweest, is onze uitgeverij voor het antroposofische boek in Nederland steeds belangrijker geworden. Dat is mede het gevolg van ontwikkelingen in het boekenvak in het algemeen (boekwinkels en uitgevers hebben het niet makkelijk), anderzijds het gevolg van ontwikkelingen bij andere uitgevers van antroposofische literatuur, die per saldo een stuk minder nieuwe uitgaven brengen dan voorheen.

Een bijzonderheid van onze uitgeverij ligt in zijn juridische vormgeving: Nearchus CV is een ‘geneutraliseerd bedrijf – geen privé-onderneming maar ‘eigendom’ van onze ideële doelstelling: het uitgeven van antroposofische literatuur op basis van Rudolf Steiners inzichten over economie en samenleving.

Via een breed scala van uitgaven maakt Nearchus literatuur voor alle niveaus waarop men de antroposofie schriftelijk kan ontmoeten: met onze kleurrijke brochures bieden we aantrekkelijke en toegankelijke mogelijkheden tot kennismaken, voor professionals hebben we vakliteratuur waarmee ze langdurig voort kunnen, en over vele thema’s bieden we specifieke inleidingen en mogelijkheden tot verdieping.

Voor elk wat wils?
Dat hopen we zeker, maar het gaat ons er vooral om dat de rijkdom die in de antroposofie besloten ligt ook in de komende jaren te vinden zal zijn.

Al jarenlang nodigen we ieder die zich betrokken voelt bij het antroposofische boek uit om die  betrokkenheid op een of andere manier tot uitdrukking te brengen. Want de grote stroom van nog te realiseren nieuwe uitgaven, zal alleen zijn weg naar de lezer kunnen vinden als daaraan tijd en geld besteed kan worden.

Leden van de Nearchus Consumenten Kring bieden hulp door het vooruitbetalen van een klein bedrag (van € 50 of meer), en kopen van dat bedrag de boeken die zij willen.
Via het Marie Steiner Fonds is het mogelijk om, voor het uitgeven van het antroposofische boek in het algemeen of specifieke uitgaven in het bijzonder, fiscaal aftrekbaar te schenken.

U vindt hier een brochure over de Nearchus Consumenten Kring: brochure_nck_def
En hier een artikel over de praktijk van het uitgeven van antroposofische literatuur en over het waarom van het Marie Steiner Fonds: Marie Steiner Fonds

Voor al uw vragen en nadere gedachten over dit thema, kunt u altijd contact met ons opnemen.