[13/6/2014] “In zijn boek Capital, dat nog in het Nederlands vertaald moet worden, toont de Franse econoom Thomas Piketty wetenschappelijk aan dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Dat er iets moet gebeuren wordt duidelijk als je je realiseert dat de 85 rijkste mensen meer geld hebben dan de helft van de wereldbevolking. In Nederland hebben de drie rijkste mensen zelfs meer dan de helft van de bevolking, oftewel 8,4 miljoen burgers. Moreel gezien en vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid is dat onwenselijk, het is gewoon niet eerlijk.

Rijker maakt niet gelukkiger stelt journalist Marga van Zundert terecht in haar artikel over Piketty (ED Opinie 27 mei). In samenlevingen waar de verschillen kleiner zijn, zijn de mensen wél gelukkiger. Wat in haar betoog niet aan bod komt zijn de inkomensverschillen en de maatschappelijke, sociale gevolgen van een toenemende ongelijkheid. (…)”

Ruud Thelosen is auteur van Trias politica ethica en een nieuwe titel van zijn hand is in voorbereiding. Bovenstaand citaat vormt de inleiding van een opiniestuk dat hij op 4 juni in het Eindhovens Dagblad publiceerde.