koliskologo
[20/5/2014] Eugen Kolisko (1893-1939) was arts, scheikundige, leraar op de eerste Waldorfschule, publicist en voorvechter van de antroposofie. “Mensen als Dr. Eugen Kolisko kunnen door de antroposofische beweging niet genoeg op waarde geschat worden. (…) Het natuurwetenschappelijk fenomenalisme heeft in Kolisko een voorvechter die deze kant van het antroposofische denken overal vanuit onbevangen kennis van de stof ontwikkelt. Bij Kolisko heb je nooit het gevoel dat hij de antroposofie al van tevoren in zijn onderzoeken van de wereld binnenbrengt, maar dat hij juist, in een deskundig maar intiem denken vanuit concrete vraagstukken tot de antroposofische beschouwing komt. Daarbij is hij als persoonlijkheid innig met zijn vraagstukken vergroeid, zodat we in Eugen Kolisko voor mijn gevoel te maken hebben met een door en door wetenschappelijk overtuigend werkende persoonlijkheid. Wanneer ik hem hoor spreken zoals deze keer over het vrije geestesleven, dan heb ik de ervaring: hij spreekt tot in het hart de waarheid; en in deze waarheid leeft hij zich volledig uit.”
Rudolf Steiner over Eugen Kolisko, in een verslag over een Hogeschoolcursus die in 1922 in Nederland werd georganiseerd.

Ook Lili Kolisko (1889-1976), de vrouw van Eugen, was een bijzondere persoonlijkheid.
“Rudolf Steiner hechtte veel belang aan haar onderzoekswerk en bezocht haar vaak in haar laboratorium, om de resultaten te bespreken en verdere aanwijzingen te geven. Haar proeven waren erop gericht het heersende materialisme te overwinnen en de etherische kwaliteiten die ten grondslag liggen aan de materie, zichtbaar te maken. Samen met Rudolf Steiner ontwikkelde zij een methode van potentiëren waarbij de materiële substantie stap voor stap tot voorbij de grens van het analytisch aantoonbare werd verdund, terwijl de etherische werkzaamheid tegelijkertijd steeds duidelijker naar voren trad.” (bron: Anthrowiki)
Rudolf Steiner over haar werk:
“Ik denk dat het onderzoek van Lili Kolisko naar de werking van de kleinste entiteiten, het tastende zoeken in de homeopathie op een glanzende manier een dusdanige wetenschappelijke basis heeft gegeven, dat men het nu als wetenschappelijk aangetoond kan beschouwen dat de kleinste entiteiten in kleine hoeveelheden juist de stralende krachten die in de organische wereld gebruikt worden, vrij maken van de materie, zodat men deze minieme hoeveelheden op de juiste manier kan gebruiken.”

Ons nieuwe imprint Kolisko is genoemd naar Lili en Eugen Kolisko. Onder deze naam zullen we literatuur gaan uitgeven die verdieping en kennis biedt voor degenen die beroepsmatig op basis van de antroposofie werkzaam zijn. Volgende week verschijnt de eerste uitgave!