4603

[26/11/2013] Sociale driegeleding is écht actueel: het is te verbinden met nagenoeg elke actuele ontwikkeling. Hier een citaat uit Trias politia ethica van Ruud Thelosen met enkele waarnemingen en gedachten over het vraagstuk waarover de Zwitsers zich dit weekeinde in een referendum mochten uitspreken: een rechtvaardige verdeling van inkomen.

“De samenleving zou er zeer bij gebaat zijn wanneer de politiek een rechtvaardige inkomenspolitiek gaat voeren die gebaseerd is op minimum en maximuminkomens met daarbinnen differentiatie op basis van de zwaarte van functies. Daarbij vervalt het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven, profit en non-profitsector, ondernemer of werknemer.

Dat brengt arbeidsrust, een nieuwe cultuur van de arbeid en een hernieuwd vertrouwen in de overheid, die namelijk orde op zaken stelt daar waar dat hard nodig is. Met een verstandige en rechtvaardige inkomenspolitiek wordt de angel uit de sociale onrust gehaald die momenteel in bedrijven en in de samenleving rondwaart. In de jaren 70 van de vorige eeuw was het de econoom Jan Tinbergen (de enige Nederlandse Nobelprijswinnaar op dit vakgebied) die al pleitte voor een vaste bandbreedte tussen de hoogste en laagste inkomens in een bedrijf maar ook in een samenleving. Daaruit is de latere Tinbergennorm ontstaan. Zijn de inkomensverschillen groter in een bedrijf dan heeft dat negatieve gevolgen voor de resultaten van een bedrijf.

De Engelse onderzoekers Wilkinson en Picket hebben hetzelfde geconstateerd voor de hele samenleving. In het boek The Spirit Level; Why equality is better for everyone van 2009 wordt het belang van meer  inkomensgelijkheid aangetoond. Hoe kleiner het verschil tussen de hoogste en laagste inkomens, hoe beter een hele reeks van maatschappelijke kenmerken zoals criminaliteit, onderwijsprestaties, gezondheid van mensen, welzijn etc. Dit significant aangetoond verband blijft onzichtbaar als je alleen kijkt naar de welvaart van een samenleving, uitgedrukt in  bruto nationaal product per hoofd van de bevolking. Door inkomensongelijkheid aan te pakken kun je de samenleving dus sterk verbeteren!”