antroposana boogerd[2/11/2013] In het net verschenen herfstnummer van Stroom (tijdschrift voor gezondheidszorg geïnspireerd door antroposofie) verscheen een mooi interview van Mieke Linders met Cornelis Boogerd. In het uitvoerige artikel vertelt Boogerd over zijn werk met jonge kinderen. Het lot bracht hem naar Tsjechië en Slowakije en, zonder dat het zijn plan was, werd hij door zijn ervaringen daar op het thema ‘het etherlichaam in de opvoeding van het jonge kind’ gezet.

In Tsjechië, Slowakije en in Nederland begeleidde hij langdurig groepen, vaak bestaande uit kleuterleidsters en moeders, waarin aan de hand van praktische ervaringen en het antroposofisch mensbeeld werd gewerkt.

Dit werk mondde in 2009 uit in zijn boek Het etherlichaam als instrument in de opvoeding van het kleine kind, waarvan een jaar later een herdruk verscheen en dat inmiddels in het Tsjechisch en in het Engels vertaald is.

In september verscheen Visjes horen in het water met onder andere bewegingsoefeningen die het werken met het etherlichaam stimuleren en verdiepen.

Het werk van Cornelis Boogerd op dit voor de opvoeding en begeleiding van jonge kinderen zo belangrijke gebied mag gezien worden als een waardevolle bijdrage aan het vruchtbaar maken van antroposofische inzichten: die blijken in de praktijk goed te werken! Voor een kleine uitgeverij als de onze is het mooi dat we hier een kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren.

In de reeks ABC Opvoedwijzers verschenen twee brochures van Cornelis Boogerd waarin een deel van zijn werk op een beknopte en toegankelijke manier verwerkt is: Nabootsing en Gewoonten.