5444[20/7/13] Een verzameling van artikelen over verschillende facetten van de graal. Over de graal in zijn verschillende gestalten door de eeuwen heen; over historische figuren die met het verhaal van de graal te verbinden zijn; over de kracht van het kwaad (Klingsor) in het graalverhaal; over de graal als inwijdingsthema; de genezing van Anfortas en het toekomstperspectief dat oplicht in Wolfram von Eschenbach’s Parzival. Bevat artikelen van Ursula Grahl, John Hogervorst, Frans Lutters, Harrie Salman en Roland van Vliet.

Paperback, 135 pagina’s, € 14,75
Meer info of bestellen »

Uit het Voorwoord

In 1987 verscheen het eerste nummer van een klein tijdschriftje, Graalschrift, dat gewijd was aan het thema van de graal. Tot in 1995 zouden uiteindelijk 19 nummers van dit tijdschriftje verschijnen. Daarna werd de uitgave stilzwijgend gestopt, niet zozeer wegens een gebrek aan belangstelling maar door bijzondere omstandigheden die het onmogelijk maakten dat het werk aan Graalschrift werd voortgezet.
Voor ondergetekende, voor wie de uitgave van Graalschrift de eerste stap op het pad als uitgever was, is het tijdschriftje altijd een dierbaar ‘project’ geweest en wonderlijk genoeg lijkt dat ook voor toenmalige lezers het geval te zijn. Nog altijd ontmoet hij mensen die hem herinneren aan de uitgave van dit tijdschriftje en vertellen dat de oude nummers gekoesterd worden.

In deze bundel artikelen over de graal zijn deels bijdragen opgenomen die eerder in Graalschrift zijn opgenomen. Deze selectie is aangevuld met vier nieuwe artikelen van Frans Lutters, Harrie Salman (twee artikelen) en Roland van Vliet.

Verschenen in juni 2013