Kolisko

Onder de naam Kolisko verzorgen wij uitgaven voor professionals in verschillende (antroposofische) werkgebieden die hun vak willen verdiepen op basis van inzichten en handreikingen vanuit de antroposofie.