Medische massagetherapie

Medische massagetherapie

Het scheppen van evenwicht tussen leven en bewustzijn

Een oorspronkelijke benadering van de antroposofische fysiotherapie, op basis van de 60-jarige ervaring van de auteur. Deze heeft het vak nog geleerd van Ita Wegman en ontdekte, na vele jaren als fysiotherapeut en euritmietherapeut werkzaam te zijn geweest, de diepere wetmatigheden die ten grondslag liggen aan het herstellen van de balans tussen opbouwende en afbrekende krachten in de mens die in veel aandoeningen en klachten een rol spelen.
(paperback, 113 pagina’s)

”Op initiatief van Dr. Ita Wegman werd ik in 1942 door haarzelf in de massagetherapie binnengeleid.
Deze toen voor mij onbekende therapie reikte zij mij echter in een ongestructureerde en geheel vrijlatende wijze aan.

Haar lessen, die je met een geconcentreerde zoutoplossing zou kunnen vergelijken, werden de impuls voor mijn leven.”

Pas na 30 jaar zoeken begonnen zich voor mij uit deze 'oplossing' ideeën over een therapie die de gehele lichamelijke, belevende en denkende mens zou kunnen omvatten, uit te kristalliseren.
Van dat kristallisatieproces is deze visie op een praktische doch intensief werkende massagetherapie het uiteindelijke resultaat.”

Volkier Bentinck beoefende de massagetherapie (en de euritmietherapie) bijna 60 jaar. Dit bijzondere boekje draagt de vruchten van een levenslange en intense verbinding met de massagetherapie als genezende kracht.

[info van de uitgever]
Nearchus CV / Kolisko, 2020

ISBN 9789073310766

16,00