Luisteren naar kleur

Luisteren naar kleur

Onderzoek naar wetmatigheden in een scheppingsproces

Dit boek is de weerslag van een ontdekkingsreis in het schilderen vanuit kleur. Dit schilderen gebeurt in een opeenvolging van zeven stappen. Wat wordt hoorbaar wanneer dit proces tot spreken komt, welke beelden en welke kwaliteiten worden beleefbaar? - En: is het mogelijk wetmatigheden bloot te leggen in dit zevenvoudig scheppend proces?
(hardcover, genaaid, 106p, met vele afb. in kleur)

Dit boek is de neerslag van een lang proces, ontstaan uit het praktisch oefenen van een weg in zeven stappen, tijdens het schilderen vanuit de kleur. Bij dit oefenen voegden zich gaandeweg beelden, verbonden met de zeven stappen.
Het zijn beelden van de levensprocessen, de elementen en ethersoorten, de planeten en andere zevenheden. Die beelden werden getoetst aan de ervaringen tijdens het schilderen.
Door de weg door de zeven stappen met anderen samen te onderzoeken en te bespiegelen, verdiepten zich de in het kunstzinnig proces verborgen inhouden.
Het luisteren naar kleur nodigt uit tot een intensieve en beweeglijke zoektocht.

info van de uitgever
[Nearchus | Kolisko, 2023]

ISBN 9789083325644

27,50