Muziek en elektronica

Muziek en elektronica

- Over het fenomeen van de rock- en technomuziek en de auditieve media -
De meeste muziek die we in het dagelijks leven horen, horen we via elektronische apparaten. Wat is het verschil tussen 'live' muziek en elektronisch voortgebrachte muziek? En wat valt er geesteswetenschappelijk beschouwd, op te merken over modernere stromingen in de muziek waar (vooral) jongeren naar luisteren?
De auteur, enkele decennia werkzaam als muziekleraar op een vrijeschool in Duitsland, geeft een doorwrocht antwoord op deze en andere vragen over een verschijnsel dat ons dagelijks omringt en dat we nauwelijks bewust ondergaan. - In dat laatste wil dit boek verandering brengen.
(paperback, 138p)

Hoe verhoudt 'ingeblikte' muziek zich tot 'live' uitgevoerde muziek? Welke invloed heeft de elektronica op de mens?
Muziek en elektronica gaan tegenwoordig nagenoeg altijd hand in hand.

Franz Halberschmidt (1933-2014) was lange tijd muziekdocent en heeft zich decennialang verdiept in de verschijnselen van rock- en popmuziek - en in het bijzonder in de verbinding van deze muziek met de elektronica, die ook een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van klassieke muziek. Dit boekje, ruim 20 jaar geleden verschenen, is het resultaat van zijn ervaringen en onderzoek, dat hij verbond met de ideeën van Rudolf Steiner.
Zijn inzichten zijn sindsdien alleen maar actueler geworden.
Yke Viersen, cellist

“… Dit boekje is niet voor watjes!
Brengt de elektronica ons in een wereld van fake news en fake ervaringen? Wie luistert er nog actief naar muziek en waar is het fenomeen 'stilte' nog te vinden?
Halberschmidt wijst op de vergaande gevolgen die het gebruik van elektronica in de muziek kan hebben, waarbij hij zijn kennis van de technische en muziek-historische aspecten in verband weet te brengen met de geesteswetenschappelijke inzichten van Rudolf Steiner.”
Marijn Mijnders, violist

info van de uitgever
Nearchus | Kolisko

ISBN 9789083325668

16,50