Visjes horen in het water

Visjes horen in het water

De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen

In het opvoeden van kleine kinderen (tot circa zeven jaar) speelt het etherlichaam een belangrijke rol. Anders gezegd: het kleine kind ontwikkelt zich door het leven in nabootsing, ritme, herhaling, gewoonte. Opvoeders die hier weet van hebben, kunnen hier weer aan werken door het eigen etherlichaam te scholen. En daarvoor vinden zij in dit boek belangrijke hulp, onder andere in de vorm van bewegingsoefeningen.
(paperback, 172 pagina’s)

Dit boek is een aanvulling op Het etherlichaam als pedagogisch instrument in de opvoeding van het kleine kind (2010). Daarin werd de betekenis van het etherlichaam voor de opvoeding van jonge kinderen onderzocht.

In deze uitgave worden o.a. bewegingsoefeningen gegeven die behulpzaam zijn om verschillende aspecten van het etherlichaam te ervaren en te stimuleren. - Kennismaken met begrippen is één kant van de scholing. Doen, herhalen, ervaren, invoelen, loslaten en vergeten - dat zijn de volgende stappen die de opvoeder kan zetten om etherische vaardigheden te ontwikkelen, die intuïtief ter beschikking komen in de directe relatie met het kind.

Bij het onderzoeken van de etherwereld en de wereld van het kleine kind gaat het niet om spectaculaire sensaties, maar om liefde en aandacht voor details en de manier waarop je werkt. De kernvraag is daarbij: hoe ben ik aanwezig?

Daarbij kunnen de oefeningen uit dit werkboek van grote hulp zijn. Ook in andere situaties, zoals zorg en samenwerking, kunnen zij leerprocessen ondersteunen.
Info van de uitgever
[Nearchus CV, 2e druk 2021]

ISBN 9789073310827

17,50