Het etherlichaam als pedagogisch instrument

Het etherlichaam als pedagogisch instrument

In de opvoeding van het kleine kind

Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar) zijn het de krachten van het etherlichaam die een wezenlijke taak vervullen. Die krachten drukken zich uit in onder andere ritme, gewoontes en nabootsing. Dit boek geeft aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krachten kunt werken en geeft daartoe ook vele voorbeelden en oefeningen. Tweede druk, gebonden, 231 pagina’s, met illustraties

Tot aan het zevende jaar werkt het kind vooral met zijn nog onzelfstandige etherkrachten aan de opbouw van zijn fysieke lichaam. Dit houdt in dat alles wat je in de kleuterklas of in het gezin doet, een relatie heeft met de etherische werkelijkheid van het individuele kind, van de groep als een organisme en van de opvoeder zelf.

Maar wat betekent dat? Van de wereld van de etherkrachten zijn we ons immers doorgaans nauwelijks bewust. Hoe bouw je een bewuste brug tussen de begrippen over de etherische werkelijkheid en de dagelijkse praktijk met de kinderen?

In de gelukkige momenten dat dit lukt, bijvoorbeeld in een werkelijk vervuld kringspel, liedje of spreuk, ontwikkelt zich een feestelijk heilzame substantie. Dat is de werkelijkheid waarin het kleine kind leeft en waarin het zich opbouwt.

Dit inspirerende boek is een ontdekkingstocht door een nog nauwelijks ontgonnen gebied, waarmee we kennismaken via inzichten, praktijkvoorbeelden, oefeningen en beelden. Het geeft de opvoeder aan hoe zij (hij) in de praktijk van het werken en leven met kleine kinderen het eigen etherlichaam als instrument kan inzetten.

Cornelis Boogerd deed vele jaren intensief onderzoek naar dit thema en werkt er aan met o.a. moedergroepen en opleidingen van leidsters in binnen- en buitenland.

[Nearchus C.V., 2010]

ISBN 9073310598

23,75