Buiten de lijntjes

Buiten de lijntjes

Verhalend tekenen in het basisonderwijs

Een kind dat tekent is niet alleen maar bezig met het maken van een al dan niet 'gelukte' voorstelling, maar is al doende bezig met het beleven en ontwikkelen van heel andere innerlijke kwaliteiten die met het gevoelsleven samenhangen. De schrijfster, een ervaren vrijeschooljuf, beschrijft vanuit haar langdurige ervaring - en met een aanstekelijk enthousiasme - hoe het tekenonderwijs op de basisschool eruit zou kunnen zien. Naast een algemene inleiding geeft zij per klas (groep) een specifieke inleiding op de ontwikkeling van het kind en het ondersteunen van deze ontwikkeling in de tekenlessen; zij laat zien hoe de leerkracht eigen tekenlessen kan voorbereiden en verbindt het tekenen met verhaal- en vertelstof. Met 135 voorbeeldlessen (voor de klassen 3 tot en met 8).
(hardcover, genaaid, groot formaat, 381p)

Buiten de lijntjes is een goudmijn voor de tekenles in het basisonderwijs. Het is geschreven voor leerkrachten en voor ieder die graag met kinderen werkt. Het geeft niet alleen een levendige beschrijving van het belang van het tekenen voor een brede ontwikkeling van het kind, maar biedt ook 135 voorbeeldlessen (voor de groepen 3 tot en met 8).

Met een heldere lesopbouw, vooroefeningen voor de leerkracht, een beschrijving van verschillende tekentechnieken en een duidelijke instructie biedt dit boek de leerkracht een inspirerende en solide basis om eigen tekenlessen te maken.

Buiten de lijntjes geeft naast een heldere leerlijn ook praktische aanwijzingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling in de tekenles. Daarbij gaat het om "het voeden en ontwikkelen van het gevoelsleven; het wekken van hartenkrachten. Het hart geeft licht aan onze gedachten en maakt onze daden warm."

Om dit praktisch te maken is in de tekenles het vertellen van verhalen en het voeren van gesprekjes opgenomen. Het zijn werkvormen die gecombineerd met het tekenen een diepe invloed hebben op het gevoelsleven.

De rijke ervaring van de schrijfster en haar aanstekelijk enthousiasme maken dit boek tot een verrijking voor het onderwijs. Nog nooit is de sociaal-emotionele opvoeding zo helder uitgewerkt in een tekenwerkboek.

Jet Nijhuis (1948) heeft zich na een veelzijdige loopbaan in en buiten het vrijeschoolonderwijs gespecialiseerd in de beeldende vakken. Zij is de auteur van het boek: Kleur in de klas, een leerlijn nat-in-nat schilderen.

info van de uitgever
[Nearchus | Kolisko, 2024]

ISBN 9789492326966

62,50