In school we trust

In school we trust

- Een blik op verborgen ontwikkelingslijnen in het internationale onderwijs -
Dit boek plaatst indringende vraagtekens bij de ontwikkelingen in en van het onderwijs. Aan de hand van uitvoerig onderzoek in een veelheid van nota's, beleidsstukken e.d. van commissies, foundations, internationale organisaties, wetenschappers e.d. wordt duidelijk dat heel andere dan pedagogische inzichten en motieven een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt. - De toekomst van het onderwijs richt zich op de belangen van economie en politiek, en niet op de ontwikkeling van het kind.
(paperback, 210p)

Onderwijsvernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op, steeds vaker tot ongenoegen van degenen die in het onderwijs werkzaam zijn.
Wordt de kwaliteit van het onderwijs er ook beter van?
Waar richt het onderwijs zich eigenlijk op?
En wie bepaalt de koers?

De ontwikkelingen in het onderwijs worden steeds meer bepaald door krachten die zich onttrekken aan democratische controle. Ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen hebben steeds minder invloed op wat er op school gebeurt.

Philip Bakker onderzocht 20.000 pagina's aan internationale literatuur over het onderwijs, onderwijsvernieuwingen en over de organisaties die daarbij betrokken zijn. Daaruit komt naar voren dat de richting waarin het onderwijs zich ontwikkelt niet wordt ingegeven door pedagogische opvattingen maar door de behartiging van economische en/of politieke belangen.

Deze uitgave is van belang voor ieder die het onderwijs en de vrije ontwikkeling van kinderen aan het hart gaan - en biedt uitvoerig materiaal voor verder onderzoek.

info van de uitgever
Nearchus | Kolisko, 2023

ISBN 9789083325606

24,50