Van agro-industrie naar landbouwkunst

Van agro-industrie naar landbouwkunst

Karaktertrekken van de biologisch-dynamische landbouw

- Een landbouw voor de toekomst - Deze uitgave is beslist de meest uitgebreide en diepgaande beschouwing over de biologisch-dynamische landbouw in het Nederlands taalgebied. Het is ook de samengebalde essentie van het levenswerk van Manfred Klett die in 1968 een landbouwgemeenschap (de Dottenfelderhof) stichtte en daaraan later een opleiding voor BD-landbouw aan verbond. Klett beschrijft in dit werk alle aspecten van de landbouw, waaronder: de landbouwindividualiteit; de dieren in de landbouw; het vormen van een bedrijfsgemeenschap; de bodemvruchtbaarheid (grondbewerking, vruchtwisseling, bemesting) en de betekenis en toepassing van de preparaten en beschrijft ook, in heden en verleden, de betekenis van de landbouw voor de samenleving.
(hardcover, genaaid, 406p)

De positie van de landbouw wordt overschaduwd door dringende ecologische, sociale en economische vragen. De kapitaalsintensieve inzet van moderne technologie, bureaucratisering en commerciële belangen snijden de toekomst van de landbouw af en vervreemden de mens van de natuur om zich heen.

De biologisch-dynamische landbouw bezit kenmerken die een rijk toekomstpotentieel in zich dragen. Het werk in de landbouw kan concreet bijdragen aan een nieuwe verbinding met onze natuurlijke omgeving en met degenen met wie wij samenwerken.

Manfred Klett (1933) schreef dit boek op basis van zijn levenslange verbondenheid met de biodynamische landbouw. Vanuit deze ervaring, en zijn helder onderzoekende geest, komen alle aspecten van deze landbouw aan bod en wijst hij de weg naar een landbouw van en voor de toekomst.
Dat is een landbouw die niet alleen zorg draagt voor de aarde en voor volwaardig voedsel maar die verbindend en cultuurverrijkend werkt.

Vertaald door Elke Bussler.

info van de uitgever
[Nearchus | Kolisko, 2024]

ISBN 9789492326935

55,00