Agape

Agape (Grieks) is de hoogste vorm van liefde; de onzelfzuchtige, dienende liefde die vrij laat. Onder deze naam publiceren wij uitgaven over het leven en werken van Rudolf Steiner.